Registar farmi

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Postovani,
Molim vas dostavu sadrzaja registra farmi kojeg sukladno Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava HPA.

Podrazumijeva se da osobni podaci odnosno bilo koji drugi zakonom zasticeni podaci nisu trazeni u ovom zahtjevu za pristup informacijama.

Podrazumijeva se da se registar stalno nadopunjuje i mijenja. Traze se podaci koje su dostupni u registru u trenutku obrade zahtjeva.

Molim dostavu trazenih podataka u elektronskom obliku kao najekonomicnijem nacinu odgovora te u otvorenom obliku koji omogucuje ponovnu uporabu. Svrha zahtjeva je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna poštanska adresa - cenzurirana]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

http://www.hpa.hr/sto-je-registar-farmi/
Registar farmi je baza podataka o svim lokacijama na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj. Registar je propisan Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija.

Svaka farma odnosno lokacija na kojoj se drže domaće životinje u Registar je upisana pod Jedinstvenim identifikacijskim brojem gospodarstva (JIBG). Uz svaki JIBG registriran je jedan ili više posjednika (IKG) koji su na toj lokaciji zaduženi za brigu o životinjama.

Pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Ljubazno vas molim da javite kada zaprimite email.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

Registar farmi je jedinstvena baza podataka u kojoj su zabilježene sve
lokacije na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj.
Trenutno je u Registru farmi registrirano 173.751 lokacija.

U privitku dostavljam sadržaj Registra farmi.

S poštovanjem

 

Željka Fatović
Pomoćnik ravnatelja / Assistant Director
Hrvatska poljoprivredna agencija / Croatian Agricultural Agency
Sektor za upravljanje registrima domaćih životinja i informatičku podršku
Sector for Animal Register management and IT support

Ilica 101
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

Tel:   +385 1 3903 173
E-pošta: [1][e-mail adresa]

Web: [2]www.hpa.hr

 

Dana 07-05-2018 08:33, Zrinka Mioč je napisao(la):

 

Prosljeđujem zahtjev za podacima - sadržaj registra farmi.
 
Pozdrav,
Zrinka

 

-------- Izvorna poruka --------

Naslov: Registar farmi
Datum: 04-05-2018 21:45
Od: Miroslav Schlossberg
<[ZPPI #6474 email]>
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema HPA <[e-mail adresa]>

 

     Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci
     
     Postovani,
     Molim vas dostavu sadrzaja registra farmi kojeg sukladno Pravilnik
     o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava
     HPA.
     
     Podrazumijeva se da osobni podaci odnosno bilo koji drugi zakonom
     zasticeni podaci nisu trazeni u ovom zahtjevu za pristup
     informacijama.
     
     Podrazumijeva se da se registar stalno nadopunjuje i mijenja. Traze
     se podaci koje su dostupni u registru u trenutku obrade zahtjeva.
     
     Molim dostavu trazenih podataka u elektronskom obliku kao
     najekonomicnijem nacinu odgovora te u otvorenom obliku koji
     omogucuje ponovnu uporabu. Svrha zahtjeva je nekomercijalna.
     
     S poštovanjem,
     Miroslav Schlossberg
     [osobna poštanska adresa - cenzurirana]
     
     -------------------------------------------------------------------
     
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
     
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [3][ZPPI #6474 email]
     
     Je li [4][e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...
     
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers
     
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
     
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
     
     
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://www.hpa.hr/
3. mailto:[ZPPI #6474 email]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Poštovani,
U odgovoru od 8.5. dostavili ste nazive polja i opise polja (metapodatke) o registru no ne i sadržane podatke u registru.

Ljubazno vas molim da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu dostavljenih informacija te da dostavite informacije upisane u registar farmi a da u dostavljenom skupu podataka (u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu), kao sto sam naveo u izvornom zahtjevu za ponovnu uporabu, ne uključite u izvezeni skup podataka one informacije koje su tajne ili zaštićene zakonom.

Hvala vam!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje:

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci.

Tijelo javne vlasti nije na svojim internetskim stranicama objavilo na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe. Na URL-u kojeg dajem ispod razvidno je da tijelo nije objavilo navedeno a čime su povrijeđene odredbe §3 članka 10. stavka 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijiski nadzor tijela javne vlasti.

Registar farmi kojeg sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava HPA.
https://www.hpa.hr/

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

ANITA PETROVIĆ je ostavio/la bilješku ()

Nadam se da će se sada udostojiti poslati odgovor. I na kraju mi nije jasno iz kojeg razloga registar nije javno dostupan na njihovoj web stranici?!

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimio sam obavijest Povjerenika za informiranje o postupku veznao uz prvu predstavku od 11.8.2018:

KLASA 008-03/18-01/175, URBROJ 401-01/08-18-5 od 13. prosinca 2018. kojom se tijelo javne clasti upozorava na rokove za odgovor i nacin rjesavanja zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, te dodatno trazi izvjesce o poduzetom u roku 15 dana od dana ovog akta.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Na dan 8. travnja 2019. zaprimam dopis Povjerenika za informiranje klasa 008-03/18-01/175, urbroj 401-01/08-19-11 od 29. ožujka 2019. kojim me obaviještava da je Vlada Republike Hrvatske donijela zaključak 2. kolovoza 2018. godine kojim je prihvatila prijedlog o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima među kojima je i Agencija, te je navedenim zaključkom odlučeno da se Agencija danom 1. siječnja 2019 pripoji Ministarstvu poljoprivrede. U bitnome se navodi da shodno navedenom Agencija je prestala postojati i ne predstavlja tijelo javne vlasti i biti će brisana sa popisa tijela javne vlasti Povjerenika za informiranje, a s obzirom na navedeno, nema mjesta daljenjem postupanju po predstavci.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
Zaprimio sam vaš odgovor ali je nakon 10-ak dana istekao link za preuzimanje na Jumbo Mailu.

Ljubazno vas molim, možete li ponovno uplodati istu datoteku?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

---------- Forwarded message ---------
From: pristupinfo <[email address]>
Date: Mon, Feb 25, 2019 at 2:28 PM
Subject: Miroslav Schlossberg – Zahtjev za pristup informacijama - Odgovor, daje se
To: [privatna email adresa cenzurirana]
Cc: pristupinfo <[email address]>

Poštovani,

u prilogu dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama. Registar farmi poslan je jumbo mailom zbog veličine datoteke.

Molimo potvrdu primitka maila s traženim podacima.

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and possibly annexed data can contain confidential information and is intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Ministry of agriculture. system.

Prilog:
[1] 201902251402.pdf, https://app.box.com/s/pmbaaccrjbvar5zuc9...

---------- Forwarded message ---------
From: <[email address]>
Date: Mon, Feb 25, 2019 at 2:25 PM
Subject: [JUMBO] Datoteka za preuzimanje
To: [privatna email adresa cenzurirana]

Jumbo mail

Datoteka za preuzimanje

Šalje: [email address]

Naziv datoteke: Registar farmi_veljaca 2019.xlsx

LINK ZA PREUZIMANJE:
https://jumboiskon.tportal.hr/download/e...

Poruka:
KLASA: UP/I-008-02/19-01/09 URBROJ: 525-02/1596-19-2 Zagreb, 25. veljače 2019. Miroslav Schlossberg Putem e-maila: [privatna email adresa cenzurirana] PREDMET: Miroslav Schlossberg – Zahtjev za pristup informacijama - Odgovor, daje se Poštovani gospodine Schlossberg, sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), u prilogu e-maila dostavljamo podatke iz Registra farmi. Napominjemo kako je dio osobnih podatka zaštićen sukladno zakonskim odredbama. Molimo potvrdu primitka e-maila s prilozima. S poštovanjem, SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE Željana Ivanuš Prilog: Kao u dopisu

Želiš slati veće datoteke ili ih trajno pohraniti?
Besplatno se registriraj na Jumbo box free uslugu i pohranjuj i dijeli datoteke do 5 GB.

Ako imate bilo kakvih pitanja o Iskon Jumbo usluzi ili želite pročitati naše uvjete korištenja posjetite jumboiskon.tportal.hr © Iskon Internet 2015.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
Zaprimio sam vaš odgovor ali je nakon 10-ak dana istekao link za
preuzimanje na Jumbo Mailu.

Ljubazno vas molim, možete li ponovno uplodati istu datoteku registra farmi?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
Podsjecam vas na dopis koji sam poslao dana 27.07.2019:

Zaprimio sam vaš odgovor ali je nakon 10-ak dana istekao link za
preuzimanje na Jumbo Mailu.

Ljubazno vas molim, možete li ponovno uplodati istu datoteku
registra farmi?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu sadrzaja registra farmi kojeg sukladno Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci. Vlada Republike Hrvatske donijela zaključak 2. kolovoza 2018. godine kojim je prihvatila prijedlog o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima među kojima je i Agencija, te je navedenim zaključkom odlučeno da se Agencija danom 1. siječnja 2019 pripoji Ministarstvu poljoprivrede, te se podrazumijeva da je ovaj registar u vlasnistvu Ministarstva poljoprivrede.

Podrazumijeva se da osobni podaci odnosno bilo koji drugi zakonom zasticeni podaci nisu trazeni u ovom zahtjevu za pristup informacijama.

Traze se podaci koje su dostupni u registru u trenutku obrade zahtjeva.

Molim dostavu trazenih podataka u elektronskom obliku kao najekonomicnijem nacinu odgovora te u otvorenom obliku koji omogucuje ponovnu uporabu. Svrha zahtjeva je nekomercijalna.

Vas odgovor dostavite iskljucivo na ovu elektronsku adresu.

Podsjecam:
Zaprimio sam vaš odgovor u veljaci 2019 ali je nakon 10-ak dana istekao link za preuzimanje na Jumbo Mailu.

Ljubazno vas molim, ponovnu dostavu trazenog registra farmi.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg