Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i izdanim energetskim certifikatima (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb.

Od: Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i
izdanim energetskim certifikatima koji sukladno članku 25.
Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom
certificiranju (NN 048/2014) ustrojava i vodi Ministarstvo.

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovana gđo. Podgoršek,

slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 4. istog Zakona, obavještavamo Vas kako slijedi.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja vodi Registar izdanih energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada (u daljnjem tekstu: Registar) temeljem članka 46. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13).
U Registar je od 2010. godine do danas uneseno ukupno 90600 energetskih certifikata.
Ministarstvo upravo uspostavlja novi informacijski sustav koji će služiti za izdavanje i pohranu energetskih certifikata zgrada i unos podataka o energetskom stanju zgrade, prikupljanje, pohranu i upravljanje podacima o zgradama, ovlaštenim osobama za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada, pohranu i upravljanje podacima o redovitim pregledima sustava grijanja i hlađenja (izvješća), pohranu i upravljanje podacima o nositeljima osposobljavanja, pohranu i upravljanje podacima o neovisnim kontrolorima energetskih certifikata, pohranu izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, te izvještajni sustav.
Navedeni sustav planira se staviti u funkciju u prvom kvartalu 2016. godine, a njegovom će se primjenom omogućiti transparentnije i jednostavnije upravljanje navedenim podacima.
Sukladno prethodno navedenom, trenutno smo Vam iz postojećeg registra u mogućnosti pripremiti određene podatke o izdanim energetskim certifikatima vezano na određene ključeve (energ. razred, vrsta zgrade, županija i sl.) i u tom dijelu ga dostaviti.

Srdačan pozdrav,                     
______________________________________
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: