Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i izdanim energetskim certifikatima (otvaranje baze podataka)

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i
izdanim energetskim certifikatima koji sukladno članku 26.
Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom
certificiranju (NN 088/2017) ustrojava i vodi Ministarstvo.

Molim Vas da tražene podatke grupirate prema županijama, gradovima i
energetskim razredima sukladno Vašem prethodnom odgovoru od 11.11.2015. godine.

Također Vas želim podsjetiti da ste u odgovoru od 03.05.2017.
godine, naveli uspostavu i javnu objavu centraliziranog registra
izdanih energetskih certifikata.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,

Josip Sterc

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani g. Sterc,

Slijedom zahtjeva kojeg ste temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1.,
a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine br. 25/13 i 85/15), uputili ovom Ministarstvu obavještavamo Vas da se
energetski certifikati od 01.10.2017. godine izrađuju elektronički i ispisuju isključivo putem
Informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC).
Aplikaciji trenutno imaju pristup ovlaštene osobe za energetsko certificiranje putem NIAS-a.
Predviđeno je da će izvadci iz registara ovlaštenih osoba i izdanih energetskih certifikata dijelom
biti dostupni javnosti putem iste aplikacije, no kako je u tijeku rad radne skupine za usklađivanja s
Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka (GDPR),
registri iz članka 26. Pravilnika o energetskom pregledu i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)
nisu javno dostupni sve dok se ne definira koji podaci iz baza mogu biti dostupni javnosti.
Također, u fazi dogovaranja je izrada strojno čitljivih oblika izvadaka iz tih registara, koji će biti dostupni javnosti.
Sve se planira dovršiti do kraja 2018. godine, a na mrežnim stranicama i dalje se objavljuje
Izvadak iz registra ovlaštenih osoba u PDF i XCEL obliku.

Srdačan pozdrav,
__________________________________________________
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel:01/3782444 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org