Registar medicinski pomognute oplodnje (otvaranje baze podataka)

Hrvoje Petrovic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

Hrvoje Petrovic

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls) Registar medicinski pomognute oplodnje koji vodi i ažurira HZJZ. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrović

Info - HZJZ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Poštovani,

ovaj registar se vodi u Ministarstvu zdravlja.

Srdačno,

HZJZ

-----Original Message-----
From: Hrvoje Petrovic [mailto:[ZPPI #1677 email]]
Sent: Sunday, May 15, 2016 7:25 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema HZJZ
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Registar medicinski pomognute oplodnje

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls)
Registar medicinski pomognute oplodnje koji vodi i ažurira HZJZ..
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrović

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1677 email]

Je li [HZJZ e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Hrvatski zavod za javno zdravstvo? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku 21, stavka 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.

Hrvoje Petrovic

Za: Info - HZJZ

Poštovani,
Podsjetio bih Vas na ZPPI, članak 21, stavak 1. koji kaže da ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Hrvoje Petrovic

Poštovani HZJZ.
Ja bih Vas zamolio da mi odgovorite da li ste proslijedili zahtjev Registar medicinske potpomognute oplodnje k Ministarstvu zdravlja. Sto ste i duzni po zakonu: ZPPI, članak 21, stavak 1. koji kaže da ako
tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete
obavijestiti podnositelja.
Od zaprimanja zahtjeva je prošlo više od 8 dana.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Hrvoje Petrovic je ostavio/la bilješku ()

Dana 6.6.2016. poslao sam predstavku Povjerenici za informiranje radi neispunjenja zakonske obaveze, članak 21. stavak 1., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

1 privitaka

 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam prosljeđujemo odgovor na Vaš upit.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo zdravlja

Hrvoje Petrovic je ostavio/la bilješku ()

10. lipnja sam dobio odgovor od Ministarstva zdravlja povodom mog upita oko prava za pristupom javnoj informaciji u vezi Registra o medicinskoj potmognutoj opolodnji(u nastavku RMPO).
Kao što navodi PDF dokument u odgovoru iznad, RMPO je procesu izrade, točnije se misli na RMPO koja obuhvaća podatke iz 2013.godine. Pri završetku RMPO će biti objavljen na stranici Ministarstva zdravlja.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

1 privitaka

Hrvoje Petrovic je ostavio/la bilješku ()

15.lipnja sam zaprimio dopis od Ministarstva zdravlja preko Službenika za informiranje koji kaže:
Da je Ministarstvo zdravlja zaprimilo u zakonski određenom roku zahtjev za pristupom javnoj informaciji od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojem je zahtjev bio prvotno poslan.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je djelomično postupio prema ZPPI članak 21, stavak 1. :
Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete obavijestiti podnositelja. Od zaprimanja zahtjeva je prošlo više od 8 dana.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u zakonski određenom roku proslijedilo zahtjev za pristupom javnoj informaciji, ali me nisu obavjestili, što su dužni izvršiti prema ZPPI, članak 21. stavak 1.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

2 privitaka

Poštovani,poštovane,

U privitku je Rješenje Ministarstva zdravlja slijedom zahtjeva  Hrvoja
Petrovića. Sukladno zamolbi, podaci korisnika prava na informaciju su
zatamnjeni za dostavu dopisa putem javnog portala imamopravoznati.org.

Rješenje s punom adresom otpremljeno je   poštanskom pošiljkom s
povratnicom.

S poštovanjem,

Ministarstvo zdravlja

 

 

From: Info - HZJZ [mailto:[HZJZ e-mail za zahtjeve]]
Sent: Friday, May 20, 2016 11:41 AM
To: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE; [e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]
Subject: Ustupanje zahtjeva po ZPPI-u - Zahtjev za pristup informacijama -
Registar medicinski potpomognute oplodnje

 

Poštovana/i,

 

prosljeđujemo zahtjev na nadležno postupanje.

 

Srdačno,

 

HZJZ

 

 

 

-----Original Message-----

From: Hrvoje Petrovic
[[1]mailto:[ZPPI #1677 email]]

Sent: Tuesday, May 17, 2016 10:31 PM

To: Info - HZJZ

Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Registar medicinski
potpomognute oplodnje

 

     Za: Info - HZJZ

    

     Poštovani,

     Podsjetio bih Vas na ZPPI, članak 21, stavak 1. koji kaže da ako

     tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o

     tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana

     od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete

     obavijestiti podnositelja.

    

     S poštovanjem,

    

     Hrvoje Petrovic

    

     -----Original Message-----

    

      

     -------Original Message-----

From: Hrvoje Petrovic
[[2]mailto:[ZPPI #1677 email]]

Sent: Sunday, May 15, 2016 7:25 PM

To: Zahtjevi za PPI upućeni prema HZJZ

Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Registar medicinski
potpomognute oplodnje

 

     Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

    

     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se

     dostavi informacija:

    

     Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu

     prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls)

     Registar medicinski pomognute oplodnje koji vodi i ažurira HZJZ..

     Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona

     o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni

     objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu

     uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:

     [3]https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem

     Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,

     te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup

     podataka na Portalu otvorenih podataka.

    

     Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je

     nekomercijalna.

    

     Lijep pozdrav, Hrvoje Petrović

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [4][ZPPI #1677 email]

    

     Je li [5][HZJZ e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama

     zahtjeve za Hrvatski zavod za javno zdravstvo? Ako da, molimo

     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

     [6]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [7]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [8][ZPPI #1677 email]

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [9]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #1677 email]
2. mailto:[ZPPI #1677 email]
3. https://goo.gl/ZEsGuo
4. mailto:[ZPPI #1677 email]
5. mailto:[HZJZ e-mail za zahtjeve]
6. http://imamopravoznati.org/change_reques...
7. http://imamopravoznati.org/help/officers
8. mailto:[ZPPI #1677 email]
9. http://imamopravoznati.org/help/officers

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org