Registar o vodozaštitnim područjima (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatske vode

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar o vodozaštitnim područjima - . Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Hrvatske vode,

Ljubazno vas molim da odgovorom potvrdite primitak ovog zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Zaprimili smo Vaš zahtjev.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

prikazati citirane dijelove

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama odgovaramo Vam da zasad nismo u mogućnosti osigurati pristup informacijama putem Portala otvorenih vrata.

Od sredine rujna 2015. godine kada su Hrvatske vode prepoznate kao jedan od subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), započeo je intenzivan rad na prilagodbi postojećeg Informacijskog sustava voda kako bismo između ostalog bili u mogućnosti odgovoriti na takve i slične zahtjeve za pristup informacijama.

Do završetka prilagodbe Informacijskog sustava voda, pristup informacijama se ostvaruje pojedinačno na način opisan na poveznici http://www.voda.hr/hr/pristup-informacij....

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Danko Biondić,

ZA: Hrvatske vode

Hvala vam na dostavi odgovora, no na zahtjev za ponovnu uporabu informaicja se dostavlja Rjesenje kao odgovor sukladno ZPPI-ju.

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 28, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar o vodozaštitnim područjima - .
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 12, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 12. studenog, naveli ste:

"nismo u mogućnosti osigurati pristup informacijama putem Portala otvorenih vrata."

Vasim odgovorm niste odgovorili vezano uz dostavu trazenih informacija za ponovnu uporabu u obliku pogodnom za ponovnu uporabu.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu, sto vi niste ucinili te sam stoga poslao ovaj zahtjev.

U vasem odgovoru naveli ste da
"Od sredine rujna 2015. godine kada su Hrvatske vode prepoznate kao jedan od subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), započeo je intenzivan rad na prilagodbi postojećeg Informacijskog sustava voda kako bismo između ostalog bili u mogućnosti odgovoriti na takve i slične zahtjeve za pristup informacijama."
- no niste naveli kada (datum) cete omoguciti pristup trazenim informacijama.

Te navodite "Do završetka prilagodbe Informacijskog sustava voda, pristup informacijama se ostvaruje pojedinačno na način opisan na poveznici ..." Znaci li to da Hrvatske vode ne mogu ispuniti zakonsku obavezu iz ZPPI-ja?

Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu.

Stoga vas molim dostavu informacija kako je trazeno u obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu informacija, te link na portal
data.gov.hr gdje je navedena informacija objavljena.

Zelio bih samo napomenuti da su se mnoga tijela javne vlasti vec
prilagodila Izmjeni ZPPI-ja 85/2015 te su na
svojoj web stranici omogucili i preuzimanje CSV datoteke koja
omogucuje preuzimanje cijelog skupa podataka u datom trenutku pogodan za ponovnu uporabu.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

Zaprimio sam Vaš Zahtjev.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

prikazati citirane dijelove

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 privitaka

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjerenici izjavljena zalba protiv rjesenja kojim je tijelao javne vlasti odbilo pristup informacijama iz zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13.) odbilo moj zahtjev zbog

"Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama odgovaramo Vam da zasad nismo u mogućnosti osigurati pristup informacijama putem Portala otvorenih vrata.

Od sredine rujna 2015. godine kada su Hrvatske vode prepoznate kao jedan od subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), započeo je intenzivan rad na prilagodbi postojećeg Informacijskog sustava voda kako bismo između ostalog bili u mogućnosti odgovoriti na takve i slične zahtjeve za pristup informacijama.

Do završetka prilagodbe Informacijskog sustava voda, pristup informacijama se ostvaruje pojedinačno na način opisan na poveznici http://www.voda.hr/hr/pristup-informacij...

Dana 12. studenog 2015 uputio sam zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

Odbijanjem zahtjeva i kasnije zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije (zaprimljen dana 27. studenog 2015.) uskraćeno mi je zakonsko ostvarenje prava na ponovnu uporabu informacijama.

Tijelo izmedju bitnoga navodi da je pravilan naziv registra “Registar zasticenih podrucja”.

Tijelo javne vlasti je nepotpuno utvrdilo činjenično stanje iz razloga

Kao sto je razvidno iz pravnog akta “Strategija upravljanja vodama (NN 091/2008)”, pod naslovom PROVEDBA, 5.1 Aktivnosti i mjere, i to tocnije 5.1.4 Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda, Aktivnost i mjera 1) Identificirati i izraditi kartu i registar zaštićenih područja…

Te kako AZO navodi na svojim stranicama
http://www.azo.hr/BazePodataka24?dm=2
Informacijski sustav voda u nadležnosti Hrvatskih voda/MRRŠVG koji se sastoji od:
Registar o vodozaštitnim područjima...

NN Plan upravljanja vodnim područjima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

stranica 2:
Prateći dijelovi Plana upravljanja vodnim područjima su:
1. Registar zaštićenih područja prema zahtjevu članka 48. Zakona o vodama...

Navedeni registri i Cjelovito izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti nalaze se u Hrvatskim vodama, a svi raspoloživi podaci i informacije dostupni su javnosti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13).

stranica 30:
Sukladno članku 48. Zakona o vodama, Hrvatske vode su uspostavile Registar zaštićenih područja u elektronskom obliku u kojega se unose podaci i informacije o formalno-pravno proglašenim zaštićenim područjima. Tijela ili osobe koje donose odluku o određivanju i/ili zaštiti pojedinog područja dužna su istu dostaviti Hrvatskim vodama u roku od 60 dana od dana donošenja.

stranica 141:
Tab. 2.1.50. Sažetak mjera za smanjenje onečišćenja voda iz raspršenih izvora do 2015. godine
Ranjiva područja označena su kao zaštićena područja - područja posebne zaštite voda i uvrštena u Registar zaštićenih područja te će se organizirati odgovarajući monitoring koncentracija nitrata u površinskim i podzemnim vodama na njima.

stranica 150:
Tab. 2.1.56. Sažetak programa mjera za vode za kupanje do 2015. godine
Vode za kupanje označene su kao zaštićena područja - područja posebne zaštite voda i, nakon proglašenja, uvrštavaju se u Registar zaštićenih područja i na njima se organizira odgovarajući monitoring.

stranica 152:
Tab. 2.1.57. Sažetak programa mjera za zaštitu prirode do 2015. godine
Područja NATURA 2000 i ostala zaštićena područja prirode za koja je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite označena su kao zaštićena područja - područja posebne zaštite voda i, nakon proglašenja, uvrštavaju se u Registar zaštićenih područja te se u njima organizira odgovarajući monitoring

Iz gore citiranih dijelova razvidno je da HR Vode bi do sada barem trebali imati nesto od podataka u Registru, i kao sto je zahtjevom trazeno - dostava onih podataka koji trenutno postoje u registru, a ne kompletnih podataka koji su planirani da budu dodni u buducnosti. Stoga mislim da Hrvatske vode trebaju dostaviti podatke koje imaju trenutno neovisno o fazi punjenja podataka u Registar jer registri su nesto sto stalno evolvuira, raste i mjenja se s obzirom da promjene, izmjene te to ne bi smjelo prijeciti tijela da objave posao koji su do sada napravili na prikupljanju, upisivanju i monitoringu podataka u Registar.

Na tako utvrđeno činjenično stanje pogrešno je primijenilo Zakon o pravu na pristup informacijama jer tijelo nije dostavilo podatke kojima trenutno raspolazu na zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 27.1.2017. zaprimljeno je Rjesenje Povjerenika za informiranje, dostavljeno preko tijela javne vlasti s datumom otpreme 24.1.2017.

Klasa UP/II-008-07/16-01/624
Urbroj: 401-01/05-16-01
Zagreb, 12.12.2016.

Povjerenica za informiranje na temelju ZPPI-ja povodom zalbe Miroslava Schlossberga, izjavljene protiv rjesenja Hrvatskih voda, Klasa 008-2/15-02/556, urbroj 374-1-2-15-4 od 23.11.2015. godine u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija, donosi sljedece RJESENJE

1. Ponistava se rjesenje Hrvatskih voda, klasa 008-2/15-02/556, urbroj 374-1-2-15-4 od 23.11.2015. godine.

2. Predmet se dostavlja provostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Povjerenik navodi kako je zaljitelj pravovoremeno izjavio zalbu Povjerenici za informiranje.

Povjerenik navodi kako je zalba osnovana.

Nastavno na zakonske odredbe clanak 30. stavak 1. tocka 1 ZPPI-ja te clanak 15. stavak 4. tocka 1. ZPPI-ja, Povjerenica za informiranje je u zalidbenom postupku utvrdila kako su Hrvatske vode prilikom rjesavanja zaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama nepotpuno utvrdile cinjenicno stanje te su neodgovarajuce primjenile odredbe materijalnog prava.

Naime, razmatrajuci nacelo utvrdivanja materijalne istine, propisano clankom 8. ZUP-a (NN 47/09), kojim je odredjeno da se u postupku treba utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu moraju utvrditi sve cinjenice i okolnosti koje su bitne za zakonito i pravilno rjesavanje upravne stvari, Povjerenica za informiranje je utvrdila kako Hrvatske vode nisu predocile nikakve dokaze koje bi poduprle cinjenicno stanje na kojem se temelji razlog uskrate prava na pristup informacijama.

Osim toga, potrebno je ukazati na potrebu kumulativnog ispunjenja uvjeta iz clanka 15. stavka 4. tocke 1. ZPPI-ja, kako bi se mogao odbiti podnositeljev zahtjev za pristup informacijama.

Drugim rijecima, informacija osim sto mora biti u postupku izrade unutar jednog ili medu vise tijela javne vlasti, njeno objavljivanje prije dovrsetka izrade cjelovite i konacne informacije moze ozbiljno narusiti proces njezine izrade.

Slijedom navedenog, tijelo javne vlasti u obrazlozenju pobijanog rjesenja nije dalo niti jedan razlog zbog kojeg bi se onemogucivanjem predmetnog registra, koji je navodno u postupku izrade, mogao ozbiljno narusiti proces njegove daljnje izrade.

Vazno je naglasiti kako je predmetni Registar zasticenih podrucja usko povezan sa zastitom okolisa, stoga je i opravdan povecan interes javnosti da dode do predmetnog Registra, cime je ujedno otezano dokazivanje razloga zbog kojih bi informaciju trebalo uskratiti od pristupa. Buduci da su pitanja zastite okolisa pitanja od javnog interesa, posebno uredena domacom i medunarodnom pravnom regulativom, tijela javne vlasti bi prilikom rjesavanja zahtjeva koji se odnose na okolisna pitanja, trebala imati na umu cilj Zakona o pravu na pristup informacijama, koji je omogucavanje i osiguravanje Ustavom Republike Hrvatske zajamcenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizickim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Potrebno je ukazati na zaliteljev navod iz zalbe kako registar "evoluira, raste i mijenja se", te zakljuciti kako je izrada ili azuriranje registara kontinuiran, gotovo nikada zakljuceni proces, te kako je registre potrebno kontinuirano nadopunjavati, brisati podatke, ispravljati podatke i mijenjati podatke. Drugim rijecima, registar je u kontinuiranom procesu izarade, stoga logikom tijela javne vlasti zalitelj nikada ne bi mogao ostvariti pravo na ponovnu uporabu.

Svrha prava na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se pristupu svim informacijama koje se nalaze u odredenom registru, tako da je neutemeljena tvrdnja tijela javne vlasti da se pristup informacijama, vezan uz predmetnu tematiku, ostvaruje pojedinacnim zahtjevima sukladno odredbama vazecih propisa o pristupu informacijama.

Uvidom u spis predmeta utvrdeno je da Hrvatske vode nisu Povjerenici za informiranje sukladno svojim zakonskim obvezama dostavile informacije zatrazene zahtjevom, sto je nuzno za postupanje u drugostupanjskom postupku po zalbi protiv rjesenja prvostupanjskog tijela, stoga je na temelju clanka 117. stavka 2. ZUP-a ponisteno prvostupanjsko rjesenje, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo duzno je utvrditi sve cinjenice koje su vazne za donosenje zakonitog i pravilnog rjesenja te ih prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti odgovarajucim dokazima, te na temelju tako utvrdenog cinjenicnog stanja rijesiti ovu upravnu stvar.

Miroslav Schlossberg

Za: Danko Biondić

Postovani sluzbenik za informiranje pri tijelu Hrvatske vode,

Ljubazno vas molim status ovog predmeta?

Sukladno zaprimljenom Rjesenju Povjerenika za informiranje:

Klasa UP/II-008-07/16-01/624
Urbroj: 401-01/05-16-01
Zagreb, 12.12.2016.

Povjerenica za informiranje na temelju ZPPI-ja povodom zalbe, izjavljene protiv rjesenja Hrvatskih voda, Klasa 008-2/15-02/556, urbroj 374-1-2-15-4 od 23.11.2015. godine u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija, donosi sljedece RJESENJE

1. Ponistava se rjesenje Hrvatskih voda, klasa 008-2/15-02/556, urbroj 374-1-2-15-4 od 23.11.2015. godine.
2. Predmet se dostavlja provostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Datum Rjesenja Povjerenika je od prije vise od mjesec dana, a ovisno o danu kada je zaprimljeno u Hrvatskim vodama, procjenjujem da je rok od 15 dana za odgovor na zahtjev vec istekao.

Podsjecam da sam kroz izvorni zahtjev iz 2015. godine naveo da je zeljeni nacin zaprimanja odgovora elektornskim putem. Stoga vas molim odgovor na ovaj zahtjev na ovu elektrosnku adresu a sukladno Zakonu o osobnim podacima u elektornskom odgovoru uklonite ili zacrnite moje osobne podatke - kucnu adresu ako cete ih navoditi u vasem odgovoru.

Ljubazno vas molim potvrdu o primitku ovog emaila.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, upućujemo Vas da je Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda prijavljen kao jedan od izvora u Registru izvora prostornih podataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), te će kao takav biti i objavljen. Hrvatske vode će do kraja veljače 2017. godine razviti usluge pregleda (WMS servise) za prostorne podatke sadržane u Registru zaštićenih područja. Putem Geoportala NIPP-a objaviti će se metapodaci Registra i poveznice na razvijene prostorne usluge pregleda, tj. WMS servise Registra te će tako Registar zaštićenih područja postati javno dostupan.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatske vode

Poštovani Danko Biondić,

Zahvaljujem na vašoj cijenjenoj obavijesti od 8.2.2017. Zakonu o pravu na pristup informacijama ne predviđa slanje obavijesti da će odgovor biti dostupan izvan zakonskog roka, osim ako tijelo javne vlasti obavijesti o produženju roka što vi niste učinili te je stoga ovaj predmet još uvijek neodogovren i istekao je zakonski rok za odgovor te kako Zakon opisuje omogućuje korisniku podnošenje žalbe radi šutnje administracije (ponovno). Kako bi ovo izbjegli, ljubazno vas molim dostavu obavijesti o produženju roka za odgovor.

Nadalje, slobodan sam citirati NN Plan upravljanja vodnim područjima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

stranica 2:
Prateći dijelovi Plana upravljanja vodnim područjima su:
1. Registar zaštićenih područja prema zahtjevu članka 48. Zakona o vodama...
...
Navedeni registri i Cjelovito izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti nalaze se u Hrvatskim vodama, a svi raspoloživi podaci i informacije dostupni su javnosti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13).

stranica 30:
Sukladno članku 48. Zakona o vodama, Hrvatske vode su uspostavile Registar zaštićenih područja u elektronskom obliku u kojega se unose podaci i informacije o formalno-pravno proglašenim zaštićenim područjima. Tijela ili osobe koje donose odluku o određivanju i/ili zaštiti pojedinog područja dužna su istu dostaviti Hrvatskim vodama u roku od 60 dana od dana donošenja.

Iz čega se može pročitati "Navedeni registri i Cjelovito izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti nalaze se u Hrvatskim vodama, a svi raspoloživi podaci i informacije dostupni su javnosti" što znači da sukladno zatečenom stanju i kao što se iz vašeg odgovora moglo zaključiti navedeni podaci još nisu dostupni javnosti.

Također na vašu obavijest da će "Hrvatske vode [će do] kraja veljače 2017. godine razviti usluge pregleda (WMS servise) za prostorne podatke sadržane u Registru zaštićenih područja" - ovim putem vas želim obavijestiti da je WMS Web Map Service (definicija s Wikipedije: A Web Map Service (WMS) is a standard protocol for serving (over the Internet) georeferenced map images which a map server generates using data from a GIS database.) podatak koji će posjetiteljima karte omogućiti pregled slika što je jednako skeniranju odgovora s papira, spremanje u PDF i dostava elektronskim putem - dakle podatak s WMS nje moguće ponovno upotrebljavati (re-use nije moguć). Koja je propisana licenca za ponovnu upotrebu WMS podataka?

Razmislite o ponudi podataka ne u slici (WMS servisu - rasterske podloge) već radije u pristupačnijem obliku za ponovnu uptrebu, poput .dwg, .shp, .json, .kml ili .kmz prostornom vektorskom obliku. Također bio bih zahvalan da popis zaštićenih područja s njihovim osnovnim značajkama (naziv, mjesto, oznaka/kategorija zaštite, itd) budu dostupni u obliku popisa u tablici (npr. xls/csv oblik) koji se tada može objaviti na internetu.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na Vaš e- mail od 11. veljače 2017. godine, a vezano uz Registar zaštićenih područja prema članku 48. Zakona o vodama, ovim putem Vas obavještavamo o produljenju roka za Vaše ostvarivanje prava na pristup informacijama pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), članak 22. st. 1. točka 3 i st. 2., gdje Zakon kaže da je dozvoljeno produljiti rok za odgovor za 15 dana ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.
----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na naš odgovor od 15. veljače 2017. godine, a vezano uz Registar zaštićenih područja prema članku 48. Zakona o vodama, obavještavamo Vas da je Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WMS, javno objavljen na Geoportalu NIPP-a.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.
----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

Miroslav Schlossberg

Za: Danko Biondić, Hrvatske vode

Postovani,

Ljubazno vam zahvaljujem na obavijesti od 1.3.

U obavijesti ste naveli samo kraticu "NIPP" ali ne i link na mjesto gdje su trazeni podaci objavljeni. Ljubazno vas molim dopunu vaseg odgovara s podacima dostatnim da mogu pronaci trazeni skup podataka (ili opis gdje i kako mogu doci do trazenih podataka).

Hvala vam!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na naš odgovor od 1. ožujka 2017. godine, a vezano uz Registar zaštićenih područja prema članku 48. Zakona o vodama, obavještavamo Vas da je Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WMS, javno objavljen na Geoportalu NIPP-a (Nacionalne infrastrukture prostornih podataka) na poveznici:

http://geoportal.nipp.hr/hr.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.
----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.