Rješenja Ministarstva poljoprivrede sa uvjetima i načinom lova za odstrel velikog vranca

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

I.) Rješenja Ministarstva poljoprivrede kojima se temeljem Zakona o
lovstvu propisuju uvjeti i način lova i dr. (npr. evidenciju
lova...) za odstrel velikog vranca (Phalacrocorax carbo) za
sljedeće ribnjake (15):

1. Kaniška Iva Hrastinac 155 ha Garešnica 467 ha
2. Kupa (Draganići)
3. Ribnjak Poljana
4. Ribnjaci Crna Mlaka
5. Končanica
6. Kostanj – Dubrava (Vukušinac)
7. Donji Miholjac
8. Sisčani
9. Ribnjak Blagorodovac
10. Ribnjak Štefanje
11. Vrbovljani
12. Grudnjak
13. Pisarovina
14. Lipovljani
15. Baranjski ribnjak (poznat kao i Podunavlje/PP Kopački rit)

te

II.) Studija "Procjena gubitaka ili smanjenje dobiti na šaranskim
ribnjacima", koju je izradio Sveučilište Josipa Jurja Stossmayera u
Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, lipanj 2017. za
naručitelja Ministarstvo poljoprivrede

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: