Spor Elektre Zadar sa bivšim koncesionarom na Otoku Viru, k.č. 7231/5

Pisani zahtjev podnositelja Biljana Sejdinović za Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Biljana Sejdinović

Poštovani Hrvatska elektroprivreda,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Vodi li se pred domaćim sudovima spor izmedju Elektre Zadar i bilo
kakvog bivšeg koncesionara na Otoku Viru zbog postojece MRNN
napojene iz KTS 10(20) /0,4 kV Vir 6., zbog neriješenih imovinsko
pravnih odnosa.

S poštovanjem,

Biljana Sejdinović

Spojite s ovim

Od: sluzbenikzainformiranje
Hrvatska elektroprivreda, Zagreb


Attachment image001.jpg
0K Download


Poštovana,

 

s obzirom na način na koji je formulirano i podatke navedene u pitanju
odgovor je nema.

 

Pozdrav,

 

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

HEP d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000, ZAGREB

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska elektroprivreda, Zagreb može: