Status projekta Aglomeracija Zabok Faza 2

Zahtjev za pristup informacijama od Zoran Kalinić za Hrvatske vode, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim da mi putem elektroničke pošte, na adresu s koje ste dobili ovaj Zahtjev, dostavite:

1. Sva izvješća od 1. rujna 2020. godine do danas o provedbi projekta Aglomeracija Zabok Faza 2, vezano uz aktivnosti na trasama HZ1, HZ1.1 i GR1,
2. Dijelove iz gore navedenih izvješća u kojima se opisuju problemi u provedi projekta, potreba za izmještanjem predmetnih trasa, aktivnosti na preprojektiranju i izmještanju predmetnih trasa, te dijelovi izvješća u kojima se opisuju novonastali troškovi proizašli iz potrebe izmještanja predmetnih trasa,
3. Popis svih preprojektiranih i/ili izmještenih dijelova na predmetnim trasama,
4. Predstavke i pritužbe koje ste dobili od građana koji su nezadovoljni provedbom navedenog projekta, uz uklanjenje osobnih podataka podnositelja predstavke ili pritužbe radi zaštite osobnih podataka,
5. Zabilješku sa sastanka s obilaskom predmetnih trasa, održanog 24. svibnja 2022. godine u Zaboku, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda u ulozi Posredničkog tijela 2, Fani Bojanić, Krunoslav Matulin i Krešimir Malešević,
6. Zabilješku sa sastanka na temu predmetnih trasa održanog 7. lipnja 2022. godine u Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda u ulozi Posredničkog tijela 2, Fani Bojanić, Krunoslav Matulin, Krešimir Malešević, Tomislav Knežević i Tomislav Suton,
7. Revidirane izvedbene projekte za predmetne trase.

S poštovanjem,
Zoran Kalinić

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Podnositelj zahtjeva gospodin Zoran Kalinić
([1][ZPPI #9932 email]), podnio je Hrvatskim
vodama zahtjev za pristup informacijama. Uvidom u predmetni zahtjev
utvrđeno je da se traži informacija o realizaciji projekta Aglomeracije
Zabok. Sukladno odredbi članka 21. stavak 1., Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15), u privitku Vam
dostavljamo predmetni zahtjev na daljnje postupanje (Zahtjev.pdf).

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #9932 email]

Za: Danko Biondić

Poštovani,
Zahtjev je upućen Vama, a traže se upravo one informacije koje biste trebali posjedovati vi.

U tom smislu, molim da Vi odgovorite na zahtjev.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,
Zoran Kalinić

Zagorski vodovod- Uprava,

5 privitaka

Poštovani,

 

U prilogu dostavljamo odgovor na Vaš Zahtjev.

 

S poštovanjem,

 

Nadica Mihovilić

Tajnica društva

 

[1]Opis: http://www.zagorski-vodovod.hr/gallery/l...

Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok

 

T:  049/221-631

F:  049/221-326

E:  [2][e-mail adresa]

W: [3]www.zagorski-vodovod.hr 

 

prikazati citirane dijelove

Izvorna poruka --------

Šalje: Danko Biondić <[e-mail adresa]>

Datum: 01.03.2023. 08:56 (GMT+01:00)

To: [e-mail adresa],
[ZPPI #9932 email]

Cc: ured_direktora <[e-mail adresa]>, Marina Barbalić
<[e-mail adresa]>, Kristina Žižman <[e-mail adresa]>

Naslov: USTUPANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAGORSKOM VODOVODU -
REALIZACIJA PROJEKTA AGLOMERACIJE ZABOK

 

Poštovani,

 

Podnositelj zahtjeva gospodin Zoran Kalinić
([4][ZPPI #9932 email]), podnio je Hrvatskim
vodama zahtjev za pristup informacijama. Uvidom u predmetni zahtjev
utvrđeno je da se traži informacija o realizaciji projekta Aglomeracije
Zabok. Sukladno odredbi članka 21. stavak 1., Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15), u privitku Vam
dostavljamo predmetni zahtjev na daljnje postupanje (Zahtjev.pdf).

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

 

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

References

Visible links
1. http://www.zagorski-vodovod.hr/gallery/l...
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.zagorski-vodovod.hr/
4. mailto:[ZPPI #9932 email]