Troškovi popisa stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

Zahtjev za pristup informacijama od Kristina Radovan za Državni zavod za statistiku, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Državni zavod za statistiku, Zagreb

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi odgovorite na email adresu s koje ste dobili ovaj upit te dostavite sljedeće informacije:
1. koliko ukupno košta Popis stanovništva 2021?
2. koliko košta softversko rješenje putem kojeg se provodi popis?
3. tko je vlasnik softverskog rješenja?
4. kompletnu dokumentaciju u vezi ugovaranja, izrade, preuzimanja, testiranja i uporabe softverskog rješenja, a naročito:
4a. poziv na nadmetanje
4b. specifikacija zahtjeva,
4c. kriteriji odabira,
4d. evaluacija pristiglih ponuda,
4e. odluka o odabiru,
4f. dokument o izvršenoj primopredaji,
4g. vaš izvještaj o provedenom testiranju,
4h. sve pojedinačne zahtjeve za ispravkama i doradom softvera, koji uključuju datum i vrijeme zahtjeva, tekst zahtjeva te status zahtjeva i datum i vrijeme kada je zathejvu udovoljeno

S poštovanjem,
Kristina Radovan
(moju adresu ću, radi zaštite privatnosti, dostaviti izravno na email asresu)

Beljan Ščuric Ana, Državni zavod za statistiku, Zagreb

9 privitaka

Poštovana gospođo Radovan,

 

nastavno na Vaš upit od 26. listopada 2021. u nastavku dostavljamo
odgovor.

 

Za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine osigurano je oko 177 milijuna kuna, a konačne
troškove Popisa 2021. znat ćemo tek nakon provedbe svih popisnih
aktivnosti koje slijede nakon prikupljanja podataka. U skladu s člankom
44. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine (Narodne novine, br. 25/20. i 34/21.), Zavod
podnosi izvješće Hrvatskom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima
utrošenima za Popis do 30. lipnja 2023.

 

S tvrtkom KING ICT d.o.o. sklopljen je Ugovor o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka za Popis stanovništva,
kućanstava i stanova 2021. u iznosu od 2.983.750,00 kn bez PDV-a, odnosno
3.729.687,50 kn s PDV-om. Dodatkom Ugovora o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka Popis stanovništva,
kućanstava i stanova  2021. ugovorene su dodatne usluge u iznosu od
300.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 375.000,00 kn s PDV-om. Programsko
rješenje, cjelokupna dokumentacija i izvorni kod vlasništvo su Državnog
zavoda za statistiku.

 

U prilogu dostavljamo natječajnu dokumentaciju, a koja je sukladno Zakonu
o javnoj nabavi objavljena i u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske. Također dostavljamo Obavijest o dodjeli ugovora,
Obavijesti o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja te preslike
Primopredajnih zapisnika i Zapisnika o provedenom testiranju.

 

Tehnički detalji, testiranja prihvatljivosti i detaljno opisane procedure
zadiru u samu arhitekturu programskog rješenje te iste nismo u mogućnosti
dostaviti.

 

U dijelu zahtjeva u kojem tražite cjelokupnu dokumentaciju u vezi
ugovaranja, izrade, preuzimanja, testiranja i uporabe softverskog
rješenja, a s obzirom da se zahtjevom traži uvid u cjelokupni predmet,
isti se u skladu s člankom 18., stavkom 5. Zakona o pravu na pristup
informacijama ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

 

S obzirom na veličinu datoteka, preostale dokumente dostavljamo zasebno.

 

S poštovanjem,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[1]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[2][e-mail adresa] / [3]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[4]SO-mail-potpis-FB[5]SO-mail-potpis-TW[6]SO-mail-potpis-IG[7]SO-mail-potpis-YT[8]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[9]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[10]cid:[email protected]

 

 

[11]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[12]https://popis2021.hr/.

 

 

 

 

>

prikazati citirane dijelove

Beljan Ščuric Ana, Državni zavod za statistiku, Zagreb

9 privitaka

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[1]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[2][e-mail adresa] / [3]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[4]SO-mail-potpis-FB[5]SO-mail-potpis-TW[6]SO-mail-potpis-IG[7]SO-mail-potpis-YT[8]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[9]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[10]cid:[email protected]

 

 

[11]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[12]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:37 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[ZPPI #8460 email]>
Cc: [Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u prilogu dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[13]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[14][e-mail adresa] / [15]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[16]SO-mail-potpis-FB[17]SO-mail-potpis-TW[18]SO-mail-potpis-IG[19]SO-mail-potpis-YT[20]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[21]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[22]cid:[email protected]

 

 

[23]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[24]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:16 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[25][ZPPI #8460 email]>
Cc: [26][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

nastavno na Vaš upit od 26. listopada 2021. u nastavku dostavljamo
odgovor.

 

Za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine osigurano je oko 177 milijuna kuna, a konačne
troškove Popisa 2021. znat ćemo tek nakon provedbe svih popisnih
aktivnosti koje slijede nakon prikupljanja podataka. U skladu s člankom
44. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine (Narodne novine, br. 25/20. i 34/21.), Zavod
podnosi izvješće Hrvatskom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima
utrošenima za Popis do 30. lipnja 2023.

 

S tvrtkom KING ICT d.o.o. sklopljen je Ugovor o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka za Popis stanovništva,
kućanstava i stanova 2021. u iznosu od 2.983.750,00 kn bez PDV-a, odnosno
3.729.687,50 kn s PDV-om. Dodatkom Ugovora o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka Popis stanovništva,
kućanstava i stanova  2021. ugovorene su dodatne usluge u iznosu od
300.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 375.000,00 kn s PDV-om. Programsko
rješenje, cjelokupna dokumentacija i izvorni kod vlasništvo su Državnog
zavoda za statistiku.

 

U prilogu dostavljamo natječajnu dokumentaciju, a koja je sukladno Zakonu
o javnoj nabavi objavljena i u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske. Također dostavljamo Obavijest o dodjeli ugovora,
Obavijesti o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja te preslike
Primopredajnih zapisnika i Zapisnika o provedenom testiranju.

 

Tehnički detalji, testiranja prihvatljivosti i detaljno opisane procedure
zadiru u samu arhitekturu programskog rješenje te iste nismo u mogućnosti
dostaviti.

 

U dijelu zahtjeva u kojem tražite cjelokupnu dokumentaciju u vezi
ugovaranja, izrade, preuzimanja, testiranja i uporabe softverskog
rješenja, a s obzirom da se zahtjevom traži uvid u cjelokupni predmet,
isti se u skladu s člankom 18., stavkom 5. Zakona o pravu na pristup
informacijama ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

 

S obzirom na veličinu datoteka, preostale dokumente dostavljamo zasebno.

 

S poštovanjem,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[27]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[28][e-mail adresa] / [29]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[30]SO-mail-potpis-FB[31]SO-mail-potpis-TW[32]SO-mail-potpis-IG[33]SO-mail-potpis-YT[34]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[35]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[36]cid:[email protected]

 

 

[37]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[38]https://popis2021.hr/.

 

 

 

 

>

prikazati citirane dijelove

Beljan Ščuric Ana, Državni zavod za statistiku, Zagreb

9 privitaka

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo treću datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[1]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[2][e-mail adresa] / [3]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[4]SO-mail-potpis-FB[5]SO-mail-potpis-TW[6]SO-mail-potpis-IG[7]SO-mail-potpis-YT[8]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[9]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[10]cid:[email protected]

 

 

[11]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[12]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:54 PM
To: [ZPPI #8460 email]
Cc: [Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[13]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[14][e-mail adresa] / [15]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[16]SO-mail-potpis-FB[17]SO-mail-potpis-TW[18]SO-mail-potpis-IG[19]SO-mail-potpis-YT[20]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[21]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[22]cid:[email protected]

 

 

[23]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[24]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:37 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[25][ZPPI #8460 email]>
Cc: [26][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u prilogu dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[27]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[28][e-mail adresa] / [29]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[30]SO-mail-potpis-FB[31]SO-mail-potpis-TW[32]SO-mail-potpis-IG[33]SO-mail-potpis-YT[34]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[35]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[36]cid:[email protected]

 

 

[37]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[38]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:16 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[39][ZPPI #8460 email]>
Cc: [40][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

nastavno na Vaš upit od 26. listopada 2021. u nastavku dostavljamo
odgovor.

 

Za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine osigurano je oko 177 milijuna kuna, a konačne
troškove Popisa 2021. znat ćemo tek nakon provedbe svih popisnih
aktivnosti koje slijede nakon prikupljanja podataka. U skladu s člankom
44. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine (Narodne novine, br. 25/20. i 34/21.), Zavod
podnosi izvješće Hrvatskom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima
utrošenima za Popis do 30. lipnja 2023.

 

S tvrtkom KING ICT d.o.o. sklopljen je Ugovor o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka za Popis stanovništva,
kućanstava i stanova 2021. u iznosu od 2.983.750,00 kn bez PDV-a, odnosno
3.729.687,50 kn s PDV-om. Dodatkom Ugovora o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka Popis stanovništva,
kućanstava i stanova  2021. ugovorene su dodatne usluge u iznosu od
300.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 375.000,00 kn s PDV-om. Programsko
rješenje, cjelokupna dokumentacija i izvorni kod vlasništvo su Državnog
zavoda za statistiku.

 

U prilogu dostavljamo natječajnu dokumentaciju, a koja je sukladno Zakonu
o javnoj nabavi objavljena i u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske. Također dostavljamo Obavijest o dodjeli ugovora,
Obavijesti o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja te preslike
Primopredajnih zapisnika i Zapisnika o provedenom testiranju.

 

Tehnički detalji, testiranja prihvatljivosti i detaljno opisane procedure
zadiru u samu arhitekturu programskog rješenje te iste nismo u mogućnosti
dostaviti.

 

U dijelu zahtjeva u kojem tražite cjelokupnu dokumentaciju u vezi
ugovaranja, izrade, preuzimanja, testiranja i uporabe softverskog
rješenja, a s obzirom da se zahtjevom traži uvid u cjelokupni predmet,
isti se u skladu s člankom 18., stavkom 5. Zakona o pravu na pristup
informacijama ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

 

S obzirom na veličinu datoteka, preostale dokumente dostavljamo zasebno.

 

S poštovanjem,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[41]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[42][e-mail adresa] / [43]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[44]SO-mail-potpis-FB[45]SO-mail-potpis-TW[46]SO-mail-potpis-IG[47]SO-mail-potpis-YT[48]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[49]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[50]cid:[email protected]

 

 

[51]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[52]https://popis2021.hr/.

 

 

 

 

>

prikazati citirane dijelove

Beljan Ščuric Ana, Državni zavod za statistiku, Zagreb

9 privitaka

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo četvrtu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[1]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[2][e-mail adresa] / [3]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[4]SO-mail-potpis-FB[5]SO-mail-potpis-TW[6]SO-mail-potpis-IG[7]SO-mail-potpis-YT[8]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[9]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[10]cid:[email protected]

 

 

[11]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[12]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:55 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[ZPPI #8460 email]>
Cc: [Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo treću datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[13]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[14][e-mail adresa] / [15]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[16]SO-mail-potpis-FB[17]SO-mail-potpis-TW[18]SO-mail-potpis-IG[19]SO-mail-potpis-YT[20]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[21]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[22]cid:[email protected]

 

 

[23]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[24]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:54 PM
To: [25][ZPPI #8460 email]
Cc: [26][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[27]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[28][e-mail adresa] / [29]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[30]SO-mail-potpis-FB[31]SO-mail-potpis-TW[32]SO-mail-potpis-IG[33]SO-mail-potpis-YT[34]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[35]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[36]cid:[email protected]

 

 

[37]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[38]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:37 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[39][ZPPI #8460 email]>
Cc: [40][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u prilogu dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[41]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[42][e-mail adresa] / [43]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[44]SO-mail-potpis-FB[45]SO-mail-potpis-TW[46]SO-mail-potpis-IG[47]SO-mail-potpis-YT[48]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[49]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[50]cid:[email protected]

 

 

[51]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[52]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:16 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[53][ZPPI #8460 email]>
Cc: [54][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

nastavno na Vaš upit od 26. listopada 2021. u nastavku dostavljamo
odgovor.

 

Za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine osigurano je oko 177 milijuna kuna, a konačne
troškove Popisa 2021. znat ćemo tek nakon provedbe svih popisnih
aktivnosti koje slijede nakon prikupljanja podataka. U skladu s člankom
44. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine (Narodne novine, br. 25/20. i 34/21.), Zavod
podnosi izvješće Hrvatskom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima
utrošenima za Popis do 30. lipnja 2023.

 

S tvrtkom KING ICT d.o.o. sklopljen je Ugovor o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka za Popis stanovništva,
kućanstava i stanova 2021. u iznosu od 2.983.750,00 kn bez PDV-a, odnosno
3.729.687,50 kn s PDV-om. Dodatkom Ugovora o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka Popis stanovništva,
kućanstava i stanova  2021. ugovorene su dodatne usluge u iznosu od
300.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 375.000,00 kn s PDV-om. Programsko
rješenje, cjelokupna dokumentacija i izvorni kod vlasništvo su Državnog
zavoda za statistiku.

 

U prilogu dostavljamo natječajnu dokumentaciju, a koja je sukladno Zakonu
o javnoj nabavi objavljena i u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske. Također dostavljamo Obavijest o dodjeli ugovora,
Obavijesti o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja te preslike
Primopredajnih zapisnika i Zapisnika o provedenom testiranju.

 

Tehnički detalji, testiranja prihvatljivosti i detaljno opisane procedure
zadiru u samu arhitekturu programskog rješenje te iste nismo u mogućnosti
dostaviti.

 

U dijelu zahtjeva u kojem tražite cjelokupnu dokumentaciju u vezi
ugovaranja, izrade, preuzimanja, testiranja i uporabe softverskog
rješenja, a s obzirom da se zahtjevom traži uvid u cjelokupni predmet,
isti se u skladu s člankom 18., stavkom 5. Zakona o pravu na pristup
informacijama ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

 

S obzirom na veličinu datoteka, preostale dokumente dostavljamo zasebno.

 

S poštovanjem,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[55]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[56][e-mail adresa] / [57]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[58]SO-mail-potpis-FB[59]SO-mail-potpis-TW[60]SO-mail-potpis-IG[61]SO-mail-potpis-YT[62]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[63]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[64]cid:[email protected]

 

 

[65]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[66]https://popis2021.hr/.

 

 

 

 

>

prikazati citirane dijelove

Beljan Ščuric Ana, Državni zavod za statistiku, Zagreb

10 privitaka

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo preostale dokumente.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[1]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[2][e-mail adresa] / [3]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[4]SO-mail-potpis-FB[5]SO-mail-potpis-TW[6]SO-mail-potpis-IG[7]SO-mail-potpis-YT[8]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[9]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[10]cid:[email protected]

 

 

[11]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[12]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:56 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[ZPPI #8460 email]>
Cc: [Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo četvrtu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[13]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[14][e-mail adresa] / [15]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[16]SO-mail-potpis-FB[17]SO-mail-potpis-TW[18]SO-mail-potpis-IG[19]SO-mail-potpis-YT[20]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[21]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[22]cid:[email protected]

 

 

[23]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[24]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:55 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[25][ZPPI #8460 email]>
Cc: [26][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo treću datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[27]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[28][e-mail adresa] / [29]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[30]SO-mail-potpis-FB[31]SO-mail-potpis-TW[32]SO-mail-potpis-IG[33]SO-mail-potpis-YT[34]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[35]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[36]cid:[email protected]

 

 

[37]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[38]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:54 PM
To: [39][ZPPI #8460 email]
Cc: [40][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u privitku dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[41]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[42][e-mail adresa] / [43]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[44]SO-mail-potpis-FB[45]SO-mail-potpis-TW[46]SO-mail-potpis-IG[47]SO-mail-potpis-YT[48]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[49]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[50]cid:[email protected]

 

 

[51]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[52]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:37 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[53][ZPPI #8460 email]>
Cc: [54][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

u prilogu dostavljamo drugu datoteku.

 

Lijep pozdrav,

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[55]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[56][e-mail adresa] / [57]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[58]SO-mail-potpis-FB[59]SO-mail-potpis-TW[60]SO-mail-potpis-IG[61]SO-mail-potpis-YT[62]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[63]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[64]cid:[email protected]

 

 

[65]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[66]https://popis2021.hr/.

 

From: Beljan Ščuric Ana
Sent: Wednesday, November 10, 2021 5:16 PM
To: '[ZPPI #8460 email]'
<[67][ZPPI #8460 email]>
Cc: [68][Državni zavod za statistiku, Zagreb e-mail za zahtjeve]
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovi popisa
stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa

 

Poštovana gospođo Radovan,

 

nastavno na Vaš upit od 26. listopada 2021. u nastavku dostavljamo
odgovor.

 

Za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine osigurano je oko 177 milijuna kuna, a konačne
troškove Popisa 2021. znat ćemo tek nakon provedbe svih popisnih
aktivnosti koje slijede nakon prikupljanja podataka. U skladu s člankom
44. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine (Narodne novine, br. 25/20. i 34/21.), Zavod
podnosi izvješće Hrvatskom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima
utrošenima za Popis do 30. lipnja 2023.

 

S tvrtkom KING ICT d.o.o. sklopljen je Ugovor o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka za Popis stanovništva,
kućanstava i stanova 2021. u iznosu od 2.983.750,00 kn bez PDV-a, odnosno
3.729.687,50 kn s PDV-om. Dodatkom Ugovora o nabavi usluge izrade
programskog rješenja za prikupljanje podataka Popis stanovništva,
kućanstava i stanova  2021. ugovorene su dodatne usluge u iznosu od
300.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 375.000,00 kn s PDV-om. Programsko
rješenje, cjelokupna dokumentacija i izvorni kod vlasništvo su Državnog
zavoda za statistiku.

 

U prilogu dostavljamo natječajnu dokumentaciju, a koja je sukladno Zakonu
o javnoj nabavi objavljena i u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske. Također dostavljamo Obavijest o dodjeli ugovora,
Obavijesti o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja te preslike
Primopredajnih zapisnika i Zapisnika o provedenom testiranju.

 

Tehnički detalji, testiranja prihvatljivosti i detaljno opisane procedure
zadiru u samu arhitekturu programskog rješenje te iste nismo u mogućnosti
dostaviti.

 

U dijelu zahtjeva u kojem tražite cjelokupnu dokumentaciju u vezi
ugovaranja, izrade, preuzimanja, testiranja i uporabe softverskog
rješenja, a s obzirom da se zahtjevom traži uvid u cjelokupni predmet,
isti se u skladu s člankom 18., stavkom 5. Zakona o pravu na pristup
informacijama ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

 

S obzirom na veličinu datoteka, preostale dokumente dostavljamo zasebno.

 

S poštovanjem,

 

 

Ana Beljan Ščuric
Voditeljica službe / Head of Department

Zamjenica službenika za informiranje
Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima /
Statistical Methodologies, Quality and Customer Relations Directorate
Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka / Customer Relations and
Data Protection Department

 

[69]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Branimirova 19, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: (+385 1) 4893 511 / Faks: (+385 1) 4806 148

[70][e-mail adresa] / [71]http://www.dzs.hr

Pratite nas / Follow us

[72]SO-mail-potpis-FB[73]SO-mail-potpis-TW[74]SO-mail-potpis-IG[75]SO-mail-potpis-YT[76]SO-mail-potpis-Li

 

 

Odricanje od odgovornosti/ Disclaimer
[77]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

[78]cid:[email protected]

 

 

[79]cid:[email protected]

 

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 14.
11. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici
[80]https://popis2021.hr/.

 

 

 

 

>

prikazati citirane dijelove