Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju ski-lifta u Uvali Valovine u Puli

Zahtjev za pristup informacijama od Dušica Radojčić za Grad Pula

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Dušica Radojčić

Za: Grad Pula

Molimo da nam dostavite Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji "Uvala Valovine" u Puli:
- evidencijski broj koji je dodijelio davatelj koncesije: Klasa: UP/I
342-01/16-01/7
- broj i datum donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Pule o davanju koncesije : Klasa: UP/I 342-01/16-01/7, Urbroj: 2168/01-03-06-00-0270-16-11 od 09.05.2016

Molimo da nam kopiju Ugovora o koncesiji dostavite elektroničkom poštom.

Ukoliko Ugovor nije sklopljen, a s obzirom da je kao rok u kojem je davatelj koncesije obvezan ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji nakon provedenog natječaja odabranom najpovoljnijem ponuditelju (prihvaćena je ponuda jedinog ponuditelja - tvrtke WARM UP d.o.o. iz Rijeke) odnosno podnositelju zahtjeva iz članka 29. Zakona o koncesijama navedeno 10 dana od dana izvršnosti odluke o koncesiji, molimo obrazloženje.

S poštovanjem,
Zelena Istra

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

--------------------------------------------------------------------------

Za: Grad Pula

Molimo da nam dostavite Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji
"Uvala Valovine" u Puli:
- evidencijski broj koji je dodijelio davatelj koncesije: Klasa:
UP/I
342-01/16-01/7
- broj i datum donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Pule o
davanju koncesije : Klasa: UP/I 342-01/16-01/7, Urbroj:
2168/01-03-06-00-0270-16-11 od 09.05.2016

Molimo da nam kopiju Ugovora o koncesiji dostavite elektroničkom
poštom.

Ukoliko Ugovor nije sklopljen, a s obzirom da je kao rok u kojem je
davatelj koncesije obvezan ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji
nakon provedenog natječaja odabranom najpovoljnijem ponuditelju
(prihvaćena je ponuda jedinog ponuditelja - tvrtke WARM UP d.o.o.
iz Rijeke) odnosno podnositelju zahtjeva iz članka 29. Zakona o
koncesijama navedeno 10 dana od dana izvršnosti odluke o koncesiji,
molimo obrazloženje.

S poštovanjem,
Zelena Istra

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4357 email]

Je li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

2 privitaka

poštovani,
povodom vašeg zahtjeva od 22.09.2017. i 25.09.2017. za pristup
informacijama u vezi sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta na lokaciji „Uvala
Valovine“ u Puli, u prilogu dostavljamo vam očitovanje nadležnog upravnog
odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu zajedno sa
pregledom javnih podataka.
s poštovanjem,
službenik za informiranje
e.barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.