Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Za: Općina Žminj
Poštovani,

odgovor na naš zahtjev kasni, budući da je zakonski rok bio 6.svibnja 2021.

Stoga vas ponovno temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Kristijan Bencic, Općina Žminj

3 privitaka

Poštovani,

isprika na prekoračenom roku.

Ugovor u privitku.

S poštovanjem

Kristijan Benčić, dipl. oec.
Pročelnik
 

[1]Općina [2]50. godina Sabora čakavskog
Žminj pjesništva
50. godina Sabora čakavskog pjesništva
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

e-mail: [3][Općina Žminj e-mail za zahtjeve]
tel: [4]+385 52 846 250
web: [5]www.zminj.hr

--------------------------------------------------------------------------

Zaposlenici Općine Žminj svjesni su svog utjecaja na okoliš. Stoga
Vas molimo da ne tiskate ovu elektronsku poruku, a u slučaju tiskanja da
papir svakako reciklirate.

On 7.5.2021. 12:05, Gong wrote:

Za: Općina Žminj

Poštovani,

odgovor na naš zahtjev kasni, budući da je zakonski rok bio 6.svibnja 2021.

Stoga vas ponovno temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:

Udruga Gong

Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[6][ZPPI #8228 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:

[7]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije savjete Povjerenika za informiranje:

[8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.zminj.hr/
3. mailto:[Općina Žminj e-mail za zahtjeve]
4. file:///tmp/tel:052%20846%20250
5. http://www.zminj.hr/
6. mailto:[ZPPI #8228 email]
7. http://imamopravoznati.org/help/officers
8. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...