Za: Grad Slavonski Brod
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Jastra Gubić, Grad Slavonski Brod

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev od 4. veljače 2018., u skladu s čl.20 st.1. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), ovim putem Vam
dostavljamo slijedeće očitovanje;

 

Tijekom razdoblja od 2010. do 2017. godine Grad Slavonski Brod ostvario je
prihod od prodaje stanova u iznosu od 8.287.142,56 kuna. Nadalje, vezano
uz Vaš upit oko ulaganja sredstava u stanogradnju, ističemo kako je za
izgradnju stanova za socijalno ugrožene građane u Ulici Augustina Kažotića
izdvojen iznos od 3.500.273,00 kuna.

 

Nadalje, proračunom Grada za 2016. i 2017. godinu planirana je izgradnja
prvih gradskih stanova za mlade obitelji. Prema raspisanom natječaju iz
2017. godine završena je izgradnja prve stambene zgrade sa stanovima za
mlade obitelji u Ulici Vida Došena u Slavonskom Brodu, a do sada je za
ovaj projekt izdvojen iznos od 4.661.934,70 kuna. Radovi na nastavku ovog
projekta predviđeni su i proračunom za 2018.godinu, pa je tako planirana
izgradnja još jedne stambene zgrade vrijednosti oko 5 milijuna kuna.

 

Svakako moramo napomenuti da je tijekom promatranog razdoblja za
adaptaciju i uređenje stanova u vlasništvu utrošeno 370.281,20 kuna.

 

S poštovanjem,

 

 

Jastra Gubić, mag.nov.

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol

 

Grad Slavonski Brod

Vukovarska 1

HR-35000 Slavonski Brod

E-mail: [Grad Slavonski Brod e-mail za zahtjeve]

www.slavonski-brod.hr

Tel. +385 (35) 217 094

Mob: +385 (98) 983 99 86

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org