Ulaganje u stanogradnju

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Grad Đakovo

Zahtjev je odbijen od strane Grad Đakovo.

Od: Ilija Tikvić

Za: Grad Đakovo
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje
društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom
toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja
tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016
, 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene
godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Grad Đakovo


Attachment ZPI dopuna zahtjeva.pdf
43K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo dopis za dopunu zahtjeva,

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Miroslav Klepo, mag.iur.

Spojite s ovim

Od: Ured gradonačelnika
Grad Đakovo


Attachment utf 8 Rje enje 2.pdf
67K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Rješenje o odbacivanju zahtjeva.

S poštovanjem,

--
Miroslav Klepo, mag.iur.
Pročelnik
Ured gradonačelnika
GRAD ĐAKOVO
tel: 031/840-424

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Đakovo može: