Upit oko udomiteljstva od strane gay osoba

Ivan Zidarević je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Dear Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb,
Poštovani,

Ovim putem se izuzetno interesujem za postupak udomiteljstva u Republici Hrvatskoj.

Nakon iščitavanja Zakona o udomiteljstvu, NN 90/11, 78/12, nalazim sledeće odredbe za koje mi treba vaše tumačenje.

Članak 18. navedenog Zakona taksativno navodi ko ispunjava da bude potencijalni udomitelj.

(1) Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo mora:

– biti hrvatski državljanin,

– biti punoljetna,

– imati prebivalište u Republici Hrvatskoj,

– imati poslovnu sposobnost,

– imati zdravstvenu sposobnost,

– imati završeno najmanje srednjoškolsko strukovno obrazovanje,

– imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo, i

– imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva.

(2) Iznimno, ako se u postupku izrade individualnog plana promjene, obzirom na sve okolnosti utvrdi da je to u najboljem interesu korisnika, srodnički udomitelj može biti i osoba koja ima niži stupanj obrazovanja od propisanog stavkom 1. podstavkom 6. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, ako je to od osobitog interesa za korisnika, udomitelj može biti stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ispunjava propisane uvjete i prethodno je pribavio suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji mora biti veći za 70% od iznosa visine pomoći za uzdržavanje utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi.

Imajući sve navedeno, ko može da pristupi postupku procene za obavljanje udomiteljstva, moje pitanje se odnosi na to da mi potvrdite da osobe homoseksualne orijentacije mogu da budu udomitelji.

Hvala na brzom odgovoru,

Yours faithfully,

Ivan Zidarević