Upit u vezi prijave sječe stabala u šumi kod hotela Pinija - Petrčani (Zadar)

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga Eko-Zadar za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani/a,

16. 4. ´19. smo podnijele prijavu u vezi sječe borova i crnike unutar šume na Punti Radman, a unutar koje se nalazi i hotel Pinija. U prijavi se, među ostalim, navodi kako građani/ke opravdano strahuju da se dio stabala unutar šume nepropisno posjekao za potrebe širenje/uređivanja rekreacijskog sadržaja hotela Pinija.

Do danas nismo zaprimile odgovor nadležne inspekcije. Pitom napominjemo da nam je povratni odgovor izuzetno bitan s obzirom na to da smo zadužene za vođenje servisa "Zeleni telefon" koji služi za prijavu različitih okolišnih problema.

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

u prilogu dostavljamo dopis.

 

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati
povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima
koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju
ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite
pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge
odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno
korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje,
prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene
uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili
mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and possibly annexed data can contain
confidential information and is intended exclusively for the persons or
subjects which are listed as recipients. If this message was due to a
mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform
the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents,
positions and opinions stated in the message belong to the author and do
not necessarily belong to the Ministry of agriculture. system.

Sanja Safner,

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva u kojem tražite informaciju o sječi borova i
crnike u šumi na Punti Radman,

a kojeg ste uputili Ministarstvu poljoprivrede, temeljem odredbi čl.17
st.1. točka 2. i  čl. 23. st.1.  

Zakona o pravu na pristup informacijama (NN BR. 25/13 i 18/15)
obavještavamo vas sljedeće:

Da je šumarska inspekcija Državnog inspektorata izvršila inspekcijski
nadzor i da je dalji inspekcijski

postupak u tijeku a do danas nije doneseno nikakvo rješenje.   

Službenik za informiranje

Državnog inspektorata

From: Info Mail [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Thursday, May 16, 2019 10:36 AM
To: Sanja Safner <[e-mail adresa]>
Subject: Fw: Udruga Eko-Zadar - Zahtjev za pristup informacijama, ustupa
se

 

Poštovana, 

 

prosljeđujemo Vam Zahtjev za pristup informacijama na daljnje postupanje. 

 

S poštovanjem, 

Državni inspektorat

prikazati citirane dijelove

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da
komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija,
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih
njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the
Republic of Croatia. As internet communication is an open form of
information exchange, the Ministry of Construction and Physical Planning
of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage
arising from the receipt of this message and any of its attachments.

References

Visible links
1. mailto:[MPS e-mail za zahtjeve]
2. mailto:[e-mail adresa]