Uvid u javne podatke o koncesiji za izvođenje rudarskih radova u kamenolomu "Sridnjak" u Bibinjama

Pisani zahtjev podnositelja Udruga Eko-Zadar za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

s obzirom na to da već godinama bilježimo pritužbe na posljedice
djelovanja Kamenoloma "Sridnjak", a koje utječu na kvalitetu života
lokalnog stanovništva, molimo Vas za pristup podacima o koncesiji
za izvođenje rudarskih radova u kamenolomu "Sridnjak" u Bibinjama.

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Spojite s ovim

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

S obzirom na to da je već prošao zakonski rok od 15 dana za odgovor
na upućeni zahtjev za pristup informacijama, ponavljam zahtjev još
jednom i molim Vas da nam na njega odgovorite čim prije.
Naime, informacija koju tražimo nam je jako bitna za nastavak
komunikacije između različitih dionika (tijela javne uprave,
privatnici, građani/ke), a u cilju saniranja velikih ekoloških
problema u okolici Bibinja.

Informacije koju tražimo su javni podatci o koncesiji na temelju
koje tvrtka Lavčević d. o. o. vrši postupke eksploatacije kamena u
Kamenolomu „Sridnjak“.
Već godinama bilježimo pritužbe na posljedice djelovanja Kamenoloma
"Sridnjak", a koje utječu na zdravlje i kvalitetu života lokalnog
stanovništva te Vas molimo za informacije:
- naziv i ime koncesionara,
- datum početka ostvarivanja koncesije,
- datum isteka koncesije,
- naziv (vrsta) koncesije,
- lokacija korištenja koncesije,
- važeći koeficijent za obračun naknade za koncesiju

Molimo Vas da nam ove podatke dostavite elektroničkom poštom na
e-mail: [email address] .
Srdačan pozdrav,
Udruga Eko-Zadar
Špire Brusine 12, 23 000 Zadar

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Status je pokazivao da je zahtjev uspjesan no nema vidljivog odgovora niti komentara podnositelja zahtjeva o tome s kojim je odgovorom ovaj zahtjev bio uspjesan - te korisnici Imamo pravo znati ne vide sadrzaj odgovora na ovaj zahtjev za pravo na pristup informacijama.

Molimo da odgovori uvijek budu upuceni elektronskim putem na isti nacin na koji je zahtjev poslan, odnosno kada je zahtjev odgovoren postanskim putem da podnositelj tako navede u komentaru.

Link to this

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb
Poštovani,

molimo Vas za dodatno pojašnjenje informacija koje ste nam
dostavili 14. 8. 2018. na adresu [email address]. Naime, nismo
sigurne kako interpretirati informacije koje ste nam dostavili,
odnosno nismo sigurne što one konkretno znače. Stoga je naše
pitanje:
1. S obzirom na to da ste naveli u odgovoru da "Trgovačko društvo
LAVČEVIĆ ZADAR d. o. o. Zadar nije sukladno odredbama Zakona o
rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13. i 14/14.) sklopilo ugovor o
koncesiji sa nadležnim tijelom za rudarstvo", znači li to da je
ugovor na temelju kojega se odvija izvođenje rudarskih radova u
kamenolomu "Sridnjak" pravno nevažeći? Znači li to da se izvođenje
radova u kamenolomu odvija protupravno?
2. Sukladno članku 166. stavku 5. Zakona o rudarstvu, zanima nas je
li prije jeli sklapanju ugovora iz 2000. provedeno javno
nadmetanje?
3. Ako nije, znači li to da je i dalje na snazi odobrenje bivše
Općine Zadar?

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: