Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

_______________________________________________________
Za: Grad Pula Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi
se dostavi informacija: Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji
propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz
naslova. Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je
grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne
informacije prije dostave kopije). S poštovanjem, Lana Podgoršek
------------------------------------------------------------------- U roku
15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok
može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana. Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve
odgovore na ovaj zahtjev: [ZPPI #1694 email] Je
li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change request/new?body=grad pula Izjava o
odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na
internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers Ukoliko Vam je, kao službeniku za
pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na
stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup
informacijama postavite poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

1 privitaka

poštovana gđo. lana podgoršek,
u prilogu, povodom zahtjeva za pristup informacijama od 10.06.2016.
godine,
dostavljamo vam informaciju nadležnog upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu,
u vezi akata kojima su propisani uvjeti i način dobivanja dozvole za
održavanju manifestacija i dr.

s poštovanjem,
službenik za informiranje
eva barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

poštovana gđo. lana podgoršek, 
u prilogu, povodom zahtjeva za pristup informacijama od 10.06.2016.
godine,
dostavljamo vam informaciju nadležnog upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu,
u vezi akata kojima su propisani uvjeti i način dobivanja dozvole za
održavanju manifestacija i dr.
s poštovanjem,
službenik za informiranje
eva barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.