Za: Grad Zadar

Poštovani i poštovana,

nastavno na prijavu i zahtjev za uvidom u projekt uređenja dvorišta Dječjeg vrtića „Jazine“ koji je 21. 5. 2019. bio upućen Upravnom odjelu za odgoj i školstvo, a na koji do danas nismo zaprimile odgovor, upućujemo Vam zahtjev za pristup na informacije.

Molimo Vas da nam kao zainteresiranoj javnosti dostavite na uvid projekt uređenja dvorišta Dječjeg vrtića "Jazine" zbog zabrinutosti u vezi radova i plana uređenja kojim je već posječeno jedino stablo u dvorištu okruženom betonom.

Prakse uređenja javnih površina kojima se sijeku stabla uslijed čega se prednost daje različitim objektima od umjetnih materijala, smatramo iznimno neodrživom te štetnom za okoliš i zdravlje ljudi. Diljem svijeta se prirodna zelenila (stabla) prepoznaju kao najbolje rješenje za ublažavanje posljedica klimatskih promjena (visoke temperature, suše, poplave itd.) te kao prirodno rješenje poboljšanja kvalitete života ljudi u gradovima. Na to ukazuje i niz istraživanja o pozitivnim učincima zelenila u gradovima, kao i niz strategija i dokumenata donesenih na razini Europe.

Stoga Vas još jednom molimo da nam kao zainteresiranoj javnosti dostavite:
- nacrt projekta uređenja dvorišta Dječjeg vrtića "Jazine" na uvid,
- obrazloženje odluke sječe stabla u dvorištu,
- plan sadnje novog zelenila koje bi na tom području moglo činiti prirodni hlad i umanjiti visoke ljetne temperature.

S poštovanjem,

Udruga "Eko-Zadar"
Špire Brusine 12, 23000 Zadar

Za: Grad Zadar

Poštovani,

28. 5. 2019. godine, poslale smo Gradu Zadru zahtjev za pristup informacijama u vezi projekta uređenja dječjeg igrališta vrtića Jazine. Do danas nismo dobile odgovor pa Vas molim da još jednom provjerite Vašu poštu i odgovorite nam na zahtjev čim prije.

"Pravno gledajući, tijela javne vlasti na PPI zahtjeve moraju odgovoriti u roku 15 dana. U protivnom, najbolje što mogu učiniti je pokazati i objasniti zašto im treba toliko vremena i produljiti rok za dodatnih 15 dana, u zakonom opravdanim slučajevima (npr. trebate provesti test javnog interesa, tražiti informaciju izvan sjedišta ili se zahtjevom traži veliki broj informacija)."

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Udruga Eko-Zadar

Za: Grad Zadar

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Grad Zadar koje se bavi mojim zahtjevom 'Zahtjev za uvid u projekt uređenja dvorišta dječjeg vrtića Jazine'.

28. svibnja smo Gradu Zadru poslale zahtjev za uvid u projekt na temelju kojega se uređuje igralište dječjeg vrtića Jazine. Zahtjev se temelji na prijavama nezadovoljnih roditelja čija djeca pohađaju vrtić, a koji navode da su uslijed radova posječena jedina stabla na tom području koja su činila prirodni hlad na ponajviše betonskom području. Osim toga, roditelji su izrazili i zabrinutost s troškovima samog projekta koji se temelji na upotrebi umjetnih podloga na dječjem igralištu.
Stabla i prirodni materijali su uvelike važni za svaki okoliš kako bi se boravak na njemu učinio što zdravijim. Osim toga, prirodni materijali i zelenilo su ekološki održiviji te financijski isplativiji.

Do danas nismo dobile nikakvu povratnu informaciju iako smo upit slale na različite adrese uprave Grada Zadra.

Stoga Vas radi transparentnosti i prava na javnosti na informacije kako se troše javna sredstva, još jednom molim za uvid u projekt uređenja spomenutog igrališta i obrazloženje zašto se umjesto prirodnih materijala i prirodnog zelenila odabralo korištenje skupljih i ekološki neodrživijih materijala.

S obzirom na to da na odgovor čekamo više od mjesec dana, jedino što nam iduće preostaje je žalba Povjereniku za informacije. Radi želje za razvojem kvalitetne suradnje između javne uprave i nas kao organizacije civilnog društva koja posreduje između građana i donosioca odluka po pitanju zaštite okoliša, još jednom Vas molim za odgovor.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/zahtj...

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org