Stranice za pomoć

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja koja nisu odgovorena na ovim stranicama za pomoć pišete na našu diskurs zajednicu, a za razgovor s Imamo pravo znati ekipom volontera, kontaktirajte nas.

Zašto imamo pravo znati

Koji su vodeći principi Imamo pravo znati?

Uvjerenja #
 • Vjerujemo da bi jednostavan pristup vladinim informacijama trebao biti univerzalno pravo; da pomogne ljudima da se osjete važnima i pomaže u izgradnji boljih, manje korumpiranih i reaktivnijih država.
 • Vjerujemo da građani imaju pravo zatražiti informacije koje im pomažu u procjeni učinkovitosti i morala tijela koja financiraju njihovi porezi.
 • Vjerujemo da je transparentnost važna jer obeshrabruje loše upravljanje, pomaže građanima da shvate kako se upravlja javnim stvarima a građani je mogu koristiti za vršenje pritiska nad javnopravnim tijelima.
 • Vjerujemo da ljudi imaju jednako pravo na informaciju prema zakonu i da bi se to pravo trebalo jednako primijeniti na sve.
 • Vjerujemo da aspekti zakona i postupaka o transparentnosti u Republici Hrvatskoj ne služe građanima na najbolji mogući način, a iako nismo prvenstveno grupa za kampanje, iskoristit ćemo prilike da istaknemo ove probleme.
Ciljevi #
 • Omogućiti ljudima što lakše dobivaju informacije od tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.
 • Izgraditi javnu arhivu podataka dobivenih prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI).
 • Zalagati se za veću transparentnost javnih institucija Republike Hrvatske.
Protokoli i načela #
 • Gdje god je to moguće, odluke koje donosimo u vezi sa sadržajem na internetskoj stranici i radom internetske stranice trebaju biti javne.
 • Kroz pokretanje naše internetske stranice promičemo Zakon o pravu na pristupu informacijama (ZPPI) i pokazujemo kako se može koristiti.
 • Pružamo alate koji omogućavaju korisnicima da daju kontekst zahtjevima i odgovorima.
 • Zahtjevima za pristup informacijama i odgovorima dajemo trajni, vjerodostojni URL na internetu koji je lako citirati.
 • Želimo transparentnost tijela javne vlasti kada djeluju po Zakonu o pravu na pristup informacija (ZPPI).
 • Imamo pravo znati je uglavnom automatiziran no ponekada određene aktivnosti rade korisnici ili tijela javne vlasti. Upravno djelovanje je iznimka, a ne pravilo.
 • Poduzimamo korake da minimiziramo radno opterećenje za one koji administriraju internetsku stranicu: gdje god pronađemo moguća tehnička rješenja problema, bez potrebe da se oslanjamo na ručnu intervenciju.
 • Cilj nam je imati što veći udio objavljenih odgovora za predmete u pristupu informacijama.