Financiranje medija - skupni zahtjev

Poslano za 569 tijelo javne vlasti od Melisa Skender dana .
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Martijanec od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Martijanec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Hlebine od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Hlebine Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Đulovac od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Đulovac Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Ferdinandovac od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Ferdinandovac Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Cerovlje od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Cerovlje Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 201...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Čaglin od strane Melisa Skender dana .

Djelomično uspješno.

Za: Općina Čaglin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Jarmina od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Jarmina Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Sinj od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Sinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. skl...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Vrbovsko od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Vrbovsko Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Slunj od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Slunj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sk...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Pazin od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Pazin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sk...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Šibenik od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Šibenik Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Ogulin od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Ogulin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. s...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Garešnica od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Garešnica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Daruvar od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Daruvar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Vrbovec od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Vrbovec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Pojašnjenje poslano Grad Vrgorac od Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Marina Dropulić Poštovana, puno hvala na javljanju, molila bih Vas godišnje iznose koje ste temeljem pojedinačnih računa uplaćivali medijima, od...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Orebić od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Orebić Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija

Uspješan.

Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Poličnik od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Poličnik Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 201...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Gunja od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Gunja Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Orle od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Orle Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. s...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Kali od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Kali Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. s...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Trilj od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Trilj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sk...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Skradin od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Skradin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....