Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 2)

  

Pronađeno oko 9000 zahtjeva za pristup informacijama

Bodovni prag
Odgovor Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet prema Mia Maretić dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovana, Bodovni prag posljednjeg upisanog studenta  na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine u akademskoj god...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Selnica osnivač
Odgovor Općina Selnica prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, nastavno na Vaš Zahtjev, u privitku dostavljam odgovor s prilogom. S poštovanjem, Bosiljka Oletić -- MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNIC...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Ervenik osnivač
Dodatna poruka poslana je Općina Ervenik od strane Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Za: Opcina Ervenik Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/0...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Pitomača osnivač
Dodatna poruka poslana je Općina Pitomača od strane Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Za: Danijel Petković Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129...
Miroslav Schlossberg Broj zahtjeva: 1/2023 Predmet: Zahtjev za pravo na pristup informacijama– informacije, daju se. Poštovani, vezano uz Vaš zahtj...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Nuštar osnivač
Odgovor Općina Nuštar prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, U prilogu Vam šaljem odgovor na zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Općina Nuštar Pročelnik JUO Kristijan Farkaš
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Otok osnivač
Odgovor Grad Otok prema Miroslav Schlossberg dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, sukladno Vašem zahtjevu šaljemo Vam za Mjesni odbor Komletinci Matični broj: 1695967. S poštovanjem, Mirko Martinović
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Biskupija osnivač
Odgovor Općina Biskupija prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, Vezano za Vaš upit izvještavamo Vas da mjesni odbori na području Općine Biskupja nemaji matični broj ili OIB. S poštovanjem, Goran Matij...
Za: Luka Pula, Pula Direktorica, gđa Zanini Gavranić Poštovana, temeljem Zakona o pravu na pristup infornacijama, molim kopiju cjelokupnog spisa p...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Erdut osnivač
Odgovor Općina Erdut prema Miroslav Schlossberg dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani dostavljam vam tražene podatke o mjesnim odborima: 1. Mjesni odbor Dalj MB 1714929 2. Mjesni odbor Bijelo Brdo MB 1714902 3. Mjesni d...
Poštovana gđo Bolanča, temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a na...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Cernik osnivač
Odgovor Općina Cernik prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, temeljem Vašeg upita odnosno zahtjeva za informacijom dostvljam Vam odgovor u privitku. Lp OPĆINA CERNIK JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ADMIN...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Bistra osnivač
Odgovor Općina Bistra prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani,   Sukladno vašem zahtjevu od 22. siječnja 2023. dostavljamo traženu infrmaciju.   S poštovanjem,   OPĆINA BISTRA Bistranska 9...
Poštovani, nastavno na Vaš upit dostavljam u nastavku  odgovor kako slijedi:     Sukladno zakonu i statutu Općine Ližnjan Općinsko vijeće samos...
Poštovani, ovim putem Vas obavještavam da je odobren pristup traženim informacijama koje dostavljam u privitku. S poštovanjem, Sonja Pukšar, Grad Jast...
Za: Luka Pula, Pula Direktorica, gđa Zanini Gavranić Poštovana, temeljem Zakona o pravu na pristup infornacijama, molim kopiju cjelokupnog spisa p...
Za: Ministarstvo financija, Zagreb Poštovani, Sukladno zakonu o pravu na pristup informacija, ljubazno bih zamolio dostavu dokumenta "Pregled zapos...
Poštovani,   u privitku dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.   Ljubazno Vas molim za potvrdu primitka ovog e-maila.  ...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Brinje osnivač
Odgovor Općina Brinje prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

                 REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA:008-01/23-01/01 URBROJ:2125-4-...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Brtonigla osnivač
Odgovor Općina Brtonigla prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, Mjesni odbori Općine Brtonigla-Verteneglio nemaju evidentiran OIB niti MB. Sa poštovanjem Marica Garić dipl.iur. Pročelnica Assessore Op...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Zabok osnivač
Odgovor Grad Zabok prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, mjesni odbori u Gradu Zaboku nemaju OIB ni MB. Lijep pozdrav!
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Tounj osnivač
Odgovor Općina Tounj prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, mjesni odbori Općine Tounj nemaju OIB niti MB. S poštovanjem, Nikolina Matešić Katić Referent za uredsko poslovanje Općina Tounj 0...
Poštovani, Dostavljamo Vam povratne informacije o mjesnim odoborima Općine Sveti Đurđ 1. Mjesni odbor Sveti Đurđ OIB:38617042843 2. Mjesni odbor Hržen...
Za: Općina Sveta Nedelja Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoup...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Otok osnivač
Zahtjev poslan Općina Otok od strane Miroslav Schlossberg dana .

Čeka odgovor.

Za: Općina Otok Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojo...