Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 8)

  

Pronađeno 1836 zahtjeva

Za: Grad Stari Grad Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite l...
Ulaganje u poljoprivrdu
Općina Nijemci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Poštovani, U prilogu dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev na pravo na pristup informacijama. Za predmetni Zahtjev je traženo produljenje roka radi p...
Naknade članovima školskog odbora
Zahtjev je poslan za Grad Zagreb od Smiljan Pilipović dana .
Kašnjenja
Za: Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje Poštovanje, Dobio sam informacije da neke škole u Gradu Zagrebu isplaćuju naknade članovima školskog o...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Požega je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Poštovani, u prilogu se nalazi odgovor na Vaš upit. S poštovanjem, Mirna Šimunović, mag. pol. Savjetnica za odnose s javnošću i protokol
Plan gospodarenja otpadom
Dodatna poruka poslana je Grad Vukovar od strane Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Odnosi s javnošću Poštovana gospođo Lidija tražio sam Vas važeći Plan gospodarenja otpadom ne onaj koji radite i tražio sam zadnje izvješće koje j...
Kontrola odvezenog otpada
Dodatna poruka poslana je Općina Andrijaševci od strane Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Pročelnik Općina Andrijaševci Umjesto da tražite od mene podatke koje nemate pravo tražiti bilo bi Vam lakše da svoj upisnik uskladite s zakonom...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Draž od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Draž Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Bilje od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Bilje Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Daruvar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Čekamo objašnjenje.
Poštovani, dana 04. veljače 2018. godine zaprimili smo Vaš Zahtjev za pristup informacijama vezan za sredstva od prodaje, kako navodite,  društvenih...
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Predstavka poslan Hrvatske šume, Zagreb od strane Ivana Slavenski dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Hrvatske šume, Zagreb Poštovani, po drugi puta požurujem postupanje po zahtjevu za pristup informacijama od 7. siječnja 2018. kojim tražim dost...
Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o informiran...
Za: Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb Požurujem postupanje po mom zahtjevu od 16. siječnja 2018. Rok za vaš odgovor je istekao još 3...
Ulaganje u poljoprivrdu
Općina Cerna je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Poštovani Vezano za vaš zahtjev za pristup informacijama molimo da nam dostavite sljedeće svoje podatke kako bi mogli ispuniti evidenciju primljenih...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Pula je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
-------------------------------------------------------------------------- Za: Grad Pula Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje...
The original message was received at Sun, 4 Feb 2018 22:13:56 +0100 from imamopravoznati.org [148.251.218.148] (may be forged) ----- The following ad...
Kontrola odvezenog otpada
Zahtjev je poslan za Općina Markušica od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Markušica Obzirom na izmjene Planova gospodarenja otpadom na području cijele RH pa tako i Vaše općine a kao referentna godina se uzima 2015...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev je poslan za Grad Otok od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Otok Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio b...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Pakrac od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Pakrac Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Otok od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Otok Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Garešnica od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Garešnica Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Križevci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Križevci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložit...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Vođinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Vođinci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložit...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Nuštar od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Nuštar Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...