Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 8)

  

Pronađeno oko 2803 zahtjeva za pristup informacijama

Građevinska dozvola za TS Vodolež
Odgovor Šibensko-kninska županija prema Igla Bola dana .

Odgovor kasni.

Poštovani,   dostavljamo na nadležno postupanje.     S poštovanjem,   [1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC O...
Medicina Split
Zahtjev poslan Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet od strane Ana Marić dana .

Odgovor kasni.

Za: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave informacije: Koliko bodova je os...
Nabava općine Šolta
Odgovor Općina Šolta prema Antonella Lović dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovani, u privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacija. S poštovanjem! Josipa Bezić, službenik za informiranje Općina Š...
Zaposlenici, rashodi
Zahtjev poslan VG Plin od strane Branka Senegović dana .

Odgovor kasni.

Za: VG Plin Poštovani, Molila bih informacije. Zanima me koliko zaposlenih ima tvrtka? Koliki su rashodi tvrtke? Kolika je plaća direktora Leona Lu...
Bodovni prag
Odgovor Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet prema Đana Buljanović dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovana,   po uputi Službenika za informiranje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a nastavno na Vaš upit u elektroničkoj poruci niže, obav...
Bodovni prag

Čeka klasifikaciju.

Poštovana, sukladno Vašem Zahtjevu u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju. S poštovanjem, Prof. dr. sc. Martina Jakovčić, Službenica za infor...
Poštovana, U ime Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u prilogu vam dostavljamo odgovor sukladno Zakonu o pravu na pristup inform...
Poštovani, molimo Vas da Vaš e-mail proslijedite na e-poštu ministarstva: [e-mail adresa]. E-pošta: [e-mail adresa] služi samo za otpremu pismena....
Bodovni prag
Odgovor Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet prema Đana Buljanović dana .

Kašnjenja

Poštovani,  niže dostavljam odgovor na upit gospođe Đane Buljanović, upućen na mail [1][Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet e-mail za zahtjeve]...
Plaća
Zahtjev poslan Ministarstvo financija, Zagreb od strane Zoe Burazin dana .

Odgovor kasni.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb Kolika je prosječna hrvatska plaća prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike? S poštovanjem, Zoe Bura...
    ----------------------------   Kabinet ministra    t:    + 385 1 4607 555 e:   [e-mail adresa] Ksaver 200a, 10000 Zagreb [1]zdrav...
Masa plaća_JL(R)S
Odgovor Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb prema Marin Bašić dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovani,   nastavno na Vaš upit, obavještavamo Vas kako Ministarstvo pravosuđa i uprave ne raspolaže traženim podacima.   Dodajemo kako je z...
Bodovni prag
Zahtjev poslan Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet od strane Đana Buljanović dana .

Kašnjenja

Za: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Poštovani, molim Vas informaciju o bodovnom pragu u posljednje tri godine za upis na: 1. Integriran...
Državni pečati
Odgovor Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb prema :Matija :Šimić dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovani,   u privitku se dostavlja elektronička preslika akta Ministarstva pravosuđa i uprave kojim se dostavlja odgovor na ustupljenu predstavk...
Također, ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je sukladno članku 21. Zakona o pravu na pr...
Vojna Akademija
Odgovor Ministarstvo obrane, Zagreb prema Daniel Ledenko dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovani, U vezi s Vašim upitom dostavljam sljedeću informaciju. Zadnji na listi kandidata za prijem na vojno inženjerstvo imao je 497 bodova, a n...
Pravilnik

Čeka klasifikaciju.

Poštovani, glede Vašeg zahtjeva o pravu na pristup informacijama, uvid u iste nalazi se i javno je dostupan na  web stranici Nastavnog zavoda za javn...
Nedostavljeni podaci od strane HEP-a
Odgovor Šibensko-kninska županija prema Igla Bola dana .

Kašnjenja

Poštovani, molimo Vas da Vaš e-mail proslijedite na e-poštu ministarstva: [e-mail adresa]. E-pošta: [e-mail adresa] služi samo za otpremu pismena....
Cesta Gornje Podotočje - Kuče
Zahtjev poslan VG Vodoopskrba, Velika Gorica od strane Branka Senegović dana .

Kašnjenja

Za: VG Vodoopskrba, Velika Gorica Poštovani, Molila bih informaciju što je sa lošim stanjem ceste Gornje Podotočje - Kuče ( blizina crkve i NK Ban...
Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom d...
Građevinska dozvola za TS Vodolež
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatska elektroprivreda, Zagreb od strane Igla Bola dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Hrvatska elektroprivreda, Zagreb Poštovani, molim da mi se dostavi građevinska dozvola za novoizgrađenu TS Vodolež na području Općine Primošten...
Poštovana,   vezano uz Vaš dostavljani upit/zahtjev za pravo na pristup informacijama od 9. studenog 2022. godine vezano za organizaciju teèajeva...
Bodovni prag
Odgovor Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet prema Sara Marić dana .

Čeka klasifikaciju.

KLASA: 008-01/22-01/04 URBROJ: 2170-57-04-22-2 U Rijeci, 25. 11. 2022. godine   -gđi. Sari Marić     Poštovana,   postupajući po Vaše...
Za: Financijska agencija, Zagreb Poštovani, s obzirom na: Fina poziva sve poduzetnike na predaju GFI-a do 30. travnja 2022. https://www.fina.hr/-...
Poštovani, U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vašu žalbu. S poštovanjem, Službenica za informiranje: Sektor za financijske poslove, strateško plani...