Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 9)

  

Pronađeno 1872 zahtjeva

Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i sukladno čl. 10. i čl. 27. Zakona molimo da...
Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Tražim da dostavite test razmjernosti i javnog interesa navedenog u odgovoru kojim se odbacuje zahtjev Ugovor o...
Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Tražim dostavljanje testa razmjernosti i javnog interesa kojeg Agencija za ugljikovodike navodi u odgovoru koji...
Za: Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb Poštovani, Republika Hrvatska zakonodavno je vrlo kvalitetno riješila igre na sreću putem internet...
Za: mirjana kroflin Dodatni podaci - adresa: [osobna poštanska adresa - cenzurirali administratori portala] Svi ostali podaci stoje kako je u izvo...
Broj roditelja koji odbijaju cijepljenje
Zahtjev je poslan za Ministarstvo zdravstva, Zagreb od L. Habijan dana .
Kašnjenja
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Poštovani, zanima me vodi li se evidencija o broju roditelja koji odbijaju cijepljenje. U slučaju da takva eviden...
Upozorenje Povjerenice za informiranje: https://www.yumpu.com/xx/embed/view/p5EdC8hTVvb1QIx9
Poštovani, Ovim putem se izuzetno interesujem za postupak udomiteljstva u Republici Hrvatskoj. Nakon iščitavanja Zakona o udomiteljstvu, NN 90/11...
Pitanje članarine HGK
Dodatna poruka poslana je Hrvatska gospodarska komora, Zagreb od strane Smiljan Pilipović dana .
Kašnjenja
Za: Snježana Poje Poštovana Zahvaljujem na odgovoru. Molim pojašnjenje nakon sljedećeg ispravka: b) Zašto se članarina ne razrezuje kao i ostali...
Za: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb Poštovani, molim Vas informaciju o broju korištenih Potpora za samozapošljavanje od strane osoba mlađih...
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškov...
Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacij...
Za: Grad Belišće Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link...
Za: Grad Bakar Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link...
Za: Grad Stari Grad Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite l...
Ulaganje u poljoprivrdu
Općina Nijemci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Poštovani, U prilogu dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev na pravo na pristup informacijama. Za predmetni Zahtjev je traženo produljenje roka radi p...
Naknade članovima školskog odbora
Zahtjev je poslan za Grad Zagreb od Smiljan Pilipović dana .
Kašnjenja
Za: Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje Poštovanje, Dobio sam informacije da neke škole u Gradu Zagrebu isplaćuju naknade članovima školskog o...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Požega je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Poštovani, u prilogu se nalazi odgovor na Vaš upit. S poštovanjem, Mirna Šimunović, mag. pol. Savjetnica za odnose s javnošću i protokol
Plan gospodarenja otpadom
Dodatna poruka poslana je Grad Vukovar od strane Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Odnosi s javnošću Poštovana gospođo Lidija tražio sam Vas važeći Plan gospodarenja otpadom ne onaj koji radite i tražio sam zadnje izvješće koje j...
Kontrola odvezenog otpada
Dodatna poruka poslana je Općina Andrijaševci od strane Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Pročelnik Općina Andrijaševci Umjesto da tražite od mene podatke koje nemate pravo tražiti bilo bi Vam lakše da svoj upisnik uskladite s zakonom...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Draž od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Draž Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Bilje od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Bilje Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Daruvar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Čekamo objašnjenje.
Poštovani, dana 04. veljače 2018. godine zaprimili smo Vaš Zahtjev za pristup informacijama vezan za sredstva od prodaje, kako navodite,  društvenih...
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Predstavka poslan Hrvatske šume, Zagreb od strane Ivana Slavenski dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Hrvatske šume, Zagreb Poštovani, po drugi puta požurujem postupanje po zahtjevu za pristup informacijama od 7. siječnja 2018. kojim tražim dost...