Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 9)

  

Pronađeno oko 2908 zahtjeva za pristup informacijama

Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Motovun od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Motovun Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Mot...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Novigrad Podravski od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Novigrad Podravski Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Otok od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Otok Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Otok k...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Plaški od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Plaški Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Plaš...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Pojezerje od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Pojezerje Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina P...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Povljana od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Povljana Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Po...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Pribislavec od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Pribislavec Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Proložac od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Proložac Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Pr...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Promina od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Promina Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Pro...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Pušća od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Pušća Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Pušća...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Rasinja od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Rasinja Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Ras...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Šandrovac od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Šandrovac Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Š...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Ston od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Ston Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Ston k...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Sunja od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Sunja Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Sunja...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Sveti Đurđ od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Sveti Đurđ Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Sveti Filip i Jakov od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Sveti Filip i Jakov Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlast...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Sveti Martin na Muri od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Sveti Martin na Muri Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlas...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Tučepi od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Tučepi Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Tuče...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Velika od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Velika Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Veli...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Veliko Trojstvo od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Veliko Trojstvo Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Op...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Zagvozd od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Zagvozd Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Zag...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Žminj od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Žminj Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Žminj...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Župa dubrovačka od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Župa dubrovačka Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Op...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Dubrovnik od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Dubrovnik Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Dubro...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Ilok od strane Sara Maksimović dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Ilok Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Ilok koje...