Cijena vode i odvodnje

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Borovo
Molim Vas da mi u pdf dostavite :
- zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine
- odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

2 privitaka

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo tražene podatke vezano za Cijenu vode i
odvodnje za područje Općine Borovo.

Srdačan pozdrav
Slobodanka Stevanović dipl. pravnica

Dana 07/01/2018 12:50, Ilija Tikvić je napisao(la):

prikazati citirane dijelove