Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Vodovod Senj, Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj

Poštovana

Poštanska adresa za podnošenje prigovora je Stara cesta 3,53270 Senj
Telefax: 881-300
Elektronička pošta:[e-mail adresa]
Ili [Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj e-mail za zahtjeve]

Srdačan pozdrav!
Diana Gržanić Lopac
Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org