Energetska učinkovitost javne rasvjete

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Cerna

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerna

Molim Vas da mi dostavite u pdf Projekt energetske učinovitosti javne rasvjete na području Vaše općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

opcina cerna,

 Poštovani
vezano na traženo, obavještavamo vas da nismo izradili Projekt energetske
učinkovitosti
 javne rasvjete na području općine Cerna.
S poštovanjem,
OPĆINA CERNA
Veronika Tomljenović
tel 032 843 794
Dana 5. siječnja 2018. u 08:03 Općina Cerna <[1][Općina Cerna e-mail za zahtjeve]>
je napisao/la:

prikazati citirane dijelove