Godišnji troškovi i koločine materijla za dohranjivanja plaža Grada Crikvenice

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Grad Crikvenica

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

U sklopu projekta Beachex skupljani su podaci na nivou Hrvatske vezano za troškove dohranjivanja plaža u kunama i količine utrošenog materijala u m3. Molim vas da mi dostaviti iste podatke kao što ste ih dostavili za potrebe projekta Beachex.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Tena Peričić, Grad Crikvenica

1 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljam excel tablicu vezano za troškove dohranjivanja plaža u kunama i količine utrošenog materijala u m3 kao što smo dostavljali za potrebe projekta Beachex.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje
Tena Peričić, mag.oec.

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol
Grad Crikvenica
Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu 
T: +385 (0)51 455 414
F: +385 (0)51 242 009
M: +385 (0)91 2424 733
e-mail: [Grad Crikvenica e-mail za zahtjeve]
web: www.crikvenica.hr

prikazati citirane dijelove