Naknada korištenja javnih površina za korištenje telekomunikacijskih vodova odnosno baznih stanica

Zahtjev čeka na objašnjenje. Ako ste Zagrebbz, molimo prijavite se poslati dodatnu poruku.

Za: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

Poštovani,

zanima nas koje jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi koriste mogućnost naknade troškova korištenja javnih površina i u kojem bimu, a sukladno zakonu odnosno pravilniku kako se navodi u tekstu niže.

Zakon o telekomunikacijama (čl.28 i 29) https://www.zakon.hr/z/182/Zakon-o-elekt... , te HAKOM-ov Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz... daju mogućnost jedinicama lokalne samouprave da naplate teleoperaterima korištenje javnih površina, a Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi pravo utjecaja na lokacije baznih stanica.

Molim navesti sve jedinice lokalne samouprave i gradove.

S poštovanjem,

Zagreb bez zračenja

Ana Šubat Perković, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

HAKOM je zaprimio Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15; dalje
ZPPI).

 

S obzirom da u skladu s odredbama ZPPI-a pisani zahtjev sadrži, uz ostalo,
ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku
odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, pozivamo vas da dostavite
te podatke kako bi HAKOM mogao postupiti po Vašem zahtjevu.

 

S poštovanjem,

HAKOM

 

--------------------------------------------------------------------------

PRAVNE NAPOMENE: Ova elektronička pošta (i sve priložene datoteke) je
povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je naslovljena.
Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite
pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno
uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo
kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doći korištenjem ove
elektroničke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HAKOM-a.

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org