Za: Vukovarsko-srijemska županija

Poštovani
Planom navodnjavanja županije vukovarsko-srijemske planirana je gradnja precrpnih stanica na rijeci Savi od Račinovaca do Babibe grede i gradnja retencije Spačva. Poslije poplava u županjskoj Posavini župan je govorio da se ide u gradnju navedenih objekata jer samo njihovom gradnjom se može osigurati dugoročna zaštita od poplava u županjskoj Posavini pa me zanima:
- dali je napravljen glavni projekt za gradnju precrpnih stanica na rijeci Savi
- dali su ishođene građevinske dozvole za gradnju precrpnih stanica na rijeci Savi
- dali je napravljen glavni projekt za gradnju retencije Spačva
- dali je ishođena građevinska dozvola za gradnju retencije Spačva

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Marija Prša, Vukovarsko-srijemska županija

1 privitaka

Gospodin ILIJA TIKVIĆ

Poštovani,

U privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev na PPI - gradnja precrpnih stanica na rijeci Savi.

S poštovanjem,

P.S.
Lijepo Vas molim potvrdu primitka ovoga e-maila.

Marija Prša
referentica za poslove protokola
URED ŽUPANA
------------------------------------------------
Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9, 32 000 Vukovar
E-mail: [e-mail adresa]
Tel/Fax: 032 454 207
Mob. 092 156 3449

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org