očitovanje AZOP-a o direktivi o sprječavanju pranja novca

Zahtjev za pristup informacijama od Duje Prkut za Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama tražim da mi omogućite pristup sljedećoj informaciji, putem dostave tražene informacije u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail:

- mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka (KLASA: 011-01/16-01/19, URBROJ: 567-14/06-16-02), dostavljeno Uredu za sprječavanje pranja novca tijekom provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (Direktiva EU 2015/849)

- je li navedeno mišljenje dostavljeno u sklopu javnog savjetovanja, te ako jest - o kojem propisu se vodio postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u okviru kojeg je dostavljeno navedeno mišljenje AZOP-a

S poštovanjem,
Duje Prkut

Patricio Petrić, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

u prilogu se nalazi odgovor Agencije.

 

Lijep pozdrav,

Patricio Petrić

 

Za: Patricio Petrić

Poštovani,
Zahvaljujem na dostavi tražene informacije,
S poštovanjem,
Duje Prkut