Za: Vukovarsko-srijemska županija

Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojila županijska skupština

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Marija Prša, Vukovarsko-srijemska županija

Ova je poruka skrivena. Nije cenzurirana adresa Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja. Ako ste predali zahtjev, možete seprijaviti da biste vidjeli poruku.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Odgovor tijela javne vlasti je sakriven tako da samo podnositelj zahtjeva vidi odgovor s obzirom da tijelo javne vlasti nije cenzuriralo adresu podnositelja zahtjeva.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org