Popis istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina RH, Popis koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina RH, Popis rudarskih gospodarskih subjekata u RH

Boris Kruk je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se u elektronskom obliku (format xls i pdf), a prema Pravilniku o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (NN br. 142/13) dostave slijedeće informacije:
1. Popis istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina RH po županijama,
2. Popis koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina RH po županijama i
3. Popis rudarskih gospodarskih subjekata u RH po županijama.

S poštovanjem,

Boris Kruk

Poštovani Ministarstvo gospodarstva,

Povlačim predmetni Zahtjev od 15. listopada 2015.

S poštovanjem,

Boris Kruk