Popis projekata u vukovarsko-srijemskoj županiji

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb

Molim Vas popis projekata i korisnika koje ste (su)financirali na području vukovarsko-srijemske županije kao i iznose za svaki (su)financirani projekt i korisnika

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Helena Madunic, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, ZagrebPoštovani,
trenutno sam odsutna iz ureda. Vraćam se u četvrtak, 2. studenog.

Za hitne upite, molim da se obratite kolegicama putem maila
[e-mail adresa].

Zahvaljujem na razumijevanju.

Lijepi pozdrav,

Helena Madunić

Sent request to Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb again, using a new contact address.

Press HAMAG-BICRO, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb

2 privitaka

Poštovani g. Tikvić,
nastavno na vaš upit, šaljemo vam tražene podatke za Vukovarsko-srijemsku županiju.

S poštovanjem,

Odnosi s javnošću

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb
Tel: +385 1 488 1039
Fax: +385 1 488 1009
www.hamagbicro.hr

     

________________________________________
From: Ilija Tikvić [[ZPPI #6133 email]]
Sent: Tuesday, December 12, 2017 10:24 PM
To: Helena Madunic
Subject: Popis projekata u vukovarsko-srijemskoj županiji

Za: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i
investicije, Zagreb

Molim Vas popis projekata i korisnika koje ste (su)financirali na
području vukovarsko-srijemske županije kao i iznose za svaki
(su)financirani projekt i korisnika

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6133 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas
koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org