Popis punionica za e-automobile

Općina Lanišće, Lanišće ne posjeduje traženu informaciju.

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

1 privitaka

Poštovana,

uvidom u naš službeni e-mail, ustanovili smo da naš odgovor niste primili, stoga Vam još jednom dostavljamo odgovor na Vaš Zahtjev za pristup informacijama-Popis punionica za e-automobile.

Lijep pozdrav,
Lorena Žakić
Pročelnica JUO Općine Lanišće
Lanišće 2
52420 Buzet
Tel: 052/661-060

prikazati citirane dijelove