Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Sanja Filčić, Općina Mošćenička Draga

Poštovana,
Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo informacije kako slijedi.
Na području Općine Mošćenička Draga postavljene su dvije punionice za električne automobile na lokaciji Aleja Slatina bb (ispod autokampa), u istom trenutku mogu se puniti dva automobila, vrsta punjača: brzi, za sada ne postoji naplata, iste su u cijelosti financirane od strane Primorsko-goranske županije.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Sanja FIlčić


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROČELNICA
Sanja Filčić, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org