Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Martina Brajković Mrak, Grad Pazin

1 privitaka

Poštovani,

U privitku dostavljamo odgovor.

 

Srdačan pozdrav,

 

Martina Brajković Mrak
Pročelnica Ureda Grada
==================================
GRAD PAZIN
URED GRADA
Družbe sv. Ćirila i Metoda 10
52000 PAZIN
tel. +385(0)52 635 090
[1][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org