Procjena opasnosti

Zahtjev je uspješan.

Za: Osječko-baranjska županija, Osijek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi u pdf dostavite važeće Procjene opasnosti iz zaštite na radu , tko je izradio procjene te trošak izrade procjene

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Ivan Karalic, Osječko-baranjska županija, Osijek

2 privitaka

Poštovani,
U privitku vam dostavljamo odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,


Ivan Karalić, dipl.iur.
Voditelj Pododsjeka za tehničku pripremu i informiranje
Osječko-baranjska županija
Tajništvo Županije
Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek
T: +385 (31) 221 513
W: www.obz.hr

prikazati citirane dijelove