Projekt izgradnje sustava odvodnje Zabok i Zlatar - projektiranje

Zahtjev za pristup informacijama od Zoran Kalinić za Zagorski vodovod, Zabok

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zagorski vodovod, Zabok

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi odgovorite na email adresu putem koje vam je upućen ovaj upit te dostavite:

1. informacije o projektantu trasa sustava odvodnje u okviru projekta "Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar" sufinanciranog putem fondova Europske unije:
1a. način odabira projektanta
1b. poziv za nadmetanje
1c. specifikaciju projektnog zadatka
1d. kriterije odabira
1e. izvješće o evaluaciji zaprimljenih ponuda
1f. odluka o odabiru
1g. ugovor o projektiranju trasa
1h. izvješće o primopredaji isprojektiranih trasa
1i. zahtjevi za ispravkama isprojektiranih trasa i status ispravki

2. potvrdu o usklađenosti isprojektiranih trasa s prostornim planovima

S poštovanjem,
Zoran Kalinić
(moju adresu ću vam dostaviti, radi zaštite privatnosti, izravno na email adresu službenika za informiranje)

Zagorski vodovod, Zabok

1 privitaka

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od dana 25.10.2021. g., u privitku dostavljamo odgovor.

Zbog veličine priloge dostavljamo putem jumbo maila, te iste možete preuzeti putem sljedeće poveznice:

https://jumboiskon.tportal.hr/download/4...

S poštovanjem,

Jana Mužar, bacc. admin. publ.
Službenik za informiranje

49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1
T: 049/588-647
F: 049/221-326
M: 099/4259-364
W: www.zagorski-vodovod.hr

prikazati citirane dijelove

Danko Biondić,

2 privitaka

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku
Vam dostavljamo zatraženi poziv za nadmetanje, kao i poveznicu
([1]https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/...)
na kojoj je moguće isti preuzeti, te dobiti šire javno dostupne podatke o
predmetnoj nabavi.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

                                                                                                                                     

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

References

Visible links
1. https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/...