Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega kao dio skupine poslane na 21 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Matija Lukić, Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega

Poštovani,

ovaj Ured državne uprave zaprimio je elektronskom poštom dana 11. rujna
2016. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama na koji odgovaram kako
slijedi.
Na temelju članka 146. Zakona o rudarstvu ("NN", br. 56/13 i 14/14) Ministar
gospodarstva donio je Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu
mineralnih sirovina i registrima ("NN", br. 142/13). Navedenim Pravilnikom
između ostalog je određen (članka 2. i 3. Pravilnika) ustroj i način vođenja
Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina Republike Hrvatske
koji u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo nadležno za rudarstvo.
Ministarstvo gospodarstva nadležno je za rudarstvo i ono vodi evidenciju o
svim traženim i odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima
mineralnih sirovina u elektroničkom obliku. Inače, Registar odobrenih
istražnih prostora mineralnih sirovina i Registar utvršenih eksploatacijskih
polja mineralnih sirovina vode se u zasebnim knjigama.
Sukladno navedenom slobodan sam Vas zamoliti da se za tražene podatke
obratite Ministarstvu gospodarstva koje ima tražene podatke za cijelu
Republiku Hrvatsku.

S poštovanjem,

Matija Lukić, dipl.iur., službenik za informiranje
Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji

----- Original Message -----
From: "Igor Valentin" <[ZPPI #1951 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj
županiji, Požega" <[Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega e-mail za zahtjeve]>
Sent: Sunday, September 11, 2016 10:00 PM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Registar eksploatacijskih polja
i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog
materijala

Za: Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih
sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih
prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala
(tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske
gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav
registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF
ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1951 email]

Je li [Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji,
Požega? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21., st. 1. koji kaže da ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Za: Matija Lukić, službenik za informiranje u Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega

Ljubazno vas molim da zaprimite zahtjev za dopunu informacija dostavljenih 15. rujna a sukladno članku 24. Zakona o pravu na pristup informacijama, dostavljam ga u roku 15 dana od dana zaprimanja vašeg odgovora.

U vašem odgovoru zahtjev za ponovnu uporabu informacija niste dostavili tražene informacije s objašnjenjem, citiram:

"Pravilnikom o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (Narodne novine, broj 142/2013.), između ostalog, određen je ustroj i način vođenja Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina Republike Hrvatske koji u elektroničkom obliku vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo. Ministarstvo gospodarstva nadležno je za rudarstvo i ono vodi evidenciju o svim traženim i odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina u elektroničkom obliku. Registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja vodi se u zasebnim knjigama."

Hvala vam što ste me obavijestili o novom zakonu i novom informacijskom sustavu pri Ministarstvu, no to nije razlog za nedostavu informacija kojima ovo tijelo javne vlasti raspolaže.

Opis poslova službe za gospodarstvo u Uredu državne uprave glasi:
- vođenje registra istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline);
- vođenje registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- odobrenje istraživanja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- davanje koncesije za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala;
- sklapanje ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- izdavanje građevinskih dozvola/uporabnih dozvola za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog
materijala;
- provjeru rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala te
- kontrolu plaćanja novčane naknade za istraživanje/eksploataciju mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Na temelju gore navedenog, ukoliko ovo tijelo javne vlasti ima službu za gospodarstvo ili službu pod drugačijim nazivom koja obavlja poslove navedene gore, te kada tijelo javne vlasti raspolaze traženim informacijama, dužno je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u roku odstaviti tražene informacije.

Ima li ovo tijelo ovakvu službu?
Prikuplja li ta služba tražene informacije?

Drugi Uredi državne uprave u županijama su dostavili tražene registre te ne vidim razloga da ovo tijelo javne vlasti ne dostavi podatke kojima raspolažete.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Matija Lukić, Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega

2 privitaka

Poštovani,

u svezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 11. i 17. rujna 2016.
godine odgovaram kako slijedi.
U ovom Uredu državne uprave postoji Služba za gospodarstvo i
imovinsko-pravne poslove, a u okviru iste Odjel za gospodarstvo. U navedenom
Odjelu obavljaju se i poslovi sukladno odredbama Zakona o rudarstvu i
Pravilnika o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i
registrima, pa se između ostalog vodi i Registar odobrenih istražnih
prostora mineralnih sirovina i Registar utvrđenih eksploatacijskih polja
mineralnih sirovina. Oba navedena Registra vode se u obliku Knjige u
papirnatom obliku, dakle ne elektroničkom obliku. Na temelju podataka
dobivenih iz navedenog Odjela za gospodarstvo dostavljam Vam podatke iz oba
navedena Registra, dakle Popis istražnih prostora i Popis eksploatacijskih
polja, a oba se odnose na tehničko-građevni kamen.
Smatram da sam kao službenik za informiranje ovoga Ureda time udovoljio
Vašem zahtjevu za pristup informacijma.

S poštovanjem,

Matija Lukić, službenik za informiranje u
Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
tel. 034/290-162

----- Original Message -----
From: "Igor Valentin" <[ZPPI #1951 email]>
To: "Matija Lukić" <[Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega e-mail za zahtjeve]>
Sent: Saturday, September 17, 2016 1:26 PM
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Registar eksploatacijskih
polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju
građevnog materijala

Za: Matija Lukić, službenik za informiranje u Uredu državne uprave
u Požeško-slavonskoj županiji, Požega

Ljubazno vas molim da zaprimite zahtjev za dopunu informacija
dostavljenih 15. rujna a sukladno članku 24. Zakona o pravu na
pristup informacijama, dostavljam ga u roku 15 dana od dana
zaprimanja vašeg odgovora.

U vašem odgovoru zahtjev za ponovnu uporabu informacija niste
dostavili tražene informacije s objašnjenjem, citiram:

"Pravilnikom o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih
sirovina i registrima (Narodne novine, broj 142/2013.), između
ostalog, određen je ustroj i način vođenja Jedinstvenog
informacijskog sustava mineralnih sirovina Republike Hrvatske koji
u elektroničkom obliku vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo.
Ministarstvo gospodarstva nadležno je za rudarstvo i ono vodi
evidenciju o svim traženim i odobrenim istražnim prostorima i
eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina u elektroničkom
obliku. Registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja vodi
se u zasebnim knjigama."

Hvala vam što ste me obavijestili o novom zakonu i novom
informacijskom sustavu pri Ministarstvu, no to nije razlog za
nedostavu informacija kojima ovo tijelo javne vlasti raspolaže.

Opis poslova službe za gospodarstvo u Uredu državne uprave glasi:
- vođenje registra istražnih prostora mineralnih sirovina za
proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena,
građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline);
- vođenje registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za
proizvodnju građevnog materijala;
- odobrenje istraživanja mineralnih sirovina za proizvodnju
građevnog materijala;
- određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za
proizvodnju građevnog materijala;
- davanje koncesije za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog
materijala;
- sklapanje ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih
sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- izdavanje građevinskih dozvola/uporabnih dozvola za mineralne
sirovine za proizvodnju građevnog
materijala;
- provjeru rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina
za proizvodnju građevnog materijala te
- kontrolu plaćanja novčane naknade za istraživanje/eksploataciju
mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Na temelju gore navedenog, ukoliko ovo tijelo javne vlasti ima
službu za gospodarstvo ili službu pod drugačijim nazivom koja
obavlja poslove navedene gore, te kada tijelo javne vlasti
raspolaze traženim informacijama, dužno je sukladno Zakonu o pravu
na pristup informacijama u roku odstaviti tražene informacije.

Ima li ovo tijelo ovakvu službu?
Prikuplja li ta služba tražene informacije?

Drugi Uredi državne uprave u županijama su dostavili tražene
registre te ne vidim razloga da ovo tijelo javne vlasti ne dostavi
podatke kojima raspolažete.

S poštovanjem,

Igor Valentin

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org