Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik kao dio skupine poslane na 21 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

UDUDNZ-DBK1,

1 privitaka

Poštovani,

povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama u prilogu se dostavljaju
tražene informacije i to:
Popis odobrenih eksploatacijskih polja mineralne sirovine tehničko-građevnog
kamena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te
Popis odobrenih istražnih prostora mineralne sirovine tehničko-građevnog
kamena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

S poštovanjem,

URED DRŽAVNE UPRAVE
U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Službenica za informiranje
Ivana Dedović

prikazati citirane dijelove

Za: UDUDNZ-DBK1, službenik za informiranje u Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Ljubazno vas molim da zaprimite zahtjev za dopunu informacija
dostavljenih 16. rujna a sukladno članku 24. Zakona o pravu na
pristup informacijama (ZPPI), dostavljam ga u roku 15 dana od dana zaprimanja vašeg odgovora.

U vašem odgovoru zahtjev za ponovnu uporabu tablične podatke o registrima dostavili ste u Microsoft Word obliku (doc/docx).

Podsjećam na opis poslova službe za gospodarstvo u Uredu državne uprave:
- vođenje registra istražnih prostora mineralnih sirovina za
proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena,
građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline);
- vođenje registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za
proizvodnju građevnog materijala;
- odobrenje istraživanja mineralnih sirovina za proizvodnju
građevnog materijala;
- određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za
proizvodnju građevnog materijala;
- davanje koncesije za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog
materijala;
- sklapanje ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih
sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- izdavanje građevinskih dozvola/uporabnih dozvola za mineralne
sirovine za proizvodnju građevnog
materijala;
- provjeru rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina
za proizvodnju građevnog materijala te
- kontrolu plaćanja novčane naknade za istraživanje/eksploataciju
mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Članak 10., stavak 1, točka 5., ZPPI-ja navodi da su tijela javne vlasti obvezna na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe.

Članak 5., točka 10., ZPPI-ja definira strojno čitljiv oblik kao oblik datoteke strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu.

Na temelju gore navedenog, tablični podaci sačuvani u listove u Microsoft Word dokumentu nisu strukturirani podaci da ih programska aplikacija može identificirati i prepoznati i iz njih izdvojiti određene podatke i njihovu strukturu, te vas molim da nadopunite zahtjev s dostavom podataka u Zakonom propisanom obliku.

Više na temu u publikaciji Uprava u digitalno doba možete pronaći na stranicama Povjerenika za informiranje:
http://www.pristupinfo.hr/publikacija-o-...

S poštovanjem,

Igor Valentin

UDUDNZ-DBK1,

 

 

Poštovani,

 

sukladno odredbi članka 20. stavak 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), pozivate se da u
roku od pet dana od zaprimanja ovog poziva ispravite zahtjev za dopunom
informacija, dostavljen ovom Uredu državne uprave dana 17. rujna 2016.
godine, i to:

- dopuniti zahtjev u smislu članka 18. stavak 3. Zakona jer nedostaje Vaša
adresa,

- ukoliko se Vaš zahtjev odnosi na ponovnu uporabu informacija, potrebno
je istog dopuniti sukladno članku 29. stavak 1. Zakona.

 

S poštovanjem,

    

URED DRŽAVNE UPRAVE

U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Službenica za informiranje

Ivana Dedović

 

 

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

"Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje stre zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.

Za: UDUDNZ-DBK1

Dostavljam adresu:
Igor Valentin,
[osobni podaci uklonjeni]

S poštovanjem,

Igor Valentin

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25., stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!