Za: Grad Županja

Molim Vas da mi u pdf dostavite Program demografska obnove i revitalizacije Naselja Šećerana u Županji.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Grad Županja

Poštovani, traženi dokument objavljen je u "Službenom vjesniku" Grada Županja br. 11/21
i dostupan na int. stranici Grada Županja www.zupanja.hr u rubrici Službeni vjesnik.
S poštovanjem!
A. Balentović

prikazati citirane dijelove