Stanje besplatnih punktova za pitku vodu u Zaboku

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Poštovani,

Kod Vodospreme je postavljena česma koja je već godinama van funkcije. Ona nije van funkcije samo tijekom hladnih mjeseci zbog smrzavanja, nego cijele godine ne radi. Molimo odgovor, zašto je ona van funkcije i planira li se osposobiti?

U planu je bilo postavljanje česme kod pothodnika – molimo odgovor što je sa tom česmom, i, ako se od nje odustalo, zašto je to tako i planira li se umjesto nje česma na nekoj drugoj lokaciji u blizini?

Također, najavljeno je bilo i postavljanje česme kod fontane u Prpićevom parku, pa Vas pitamo i što je sa planom rekonstrukcije tog parka i postavljanja spomenute česme?

S poštovanjem,

Građanska platforma Pokreni Zabok

Gordana Dugorepec, Grad Zabok

Poštovani, primilo smo Vaše zahtjeve, no moramo Vam reći kako ovaj e - mail uskoro više neće biti u funkciji. Svoje daljnje upite šaljite na e - mail: [e-mail adresa]

S poštovanjem!

-----Original Message-----
From: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]> On Behalf Of Pokreni Zabok
Sent: Saturday, February 20, 2021 10:51 AM
To: Gordana Dugorepec <[e-mail adresa]>
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Stanje besplatnih punktova za pitku vodu u Zaboku

Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Poštovani,

Kod Vodospreme je postavljena česma koja je već godinama van funkcije. Ona nije van funkcije samo tijekom hladnih mjeseci zbog smrzavanja, nego cijele godine ne radi. Molimo odgovor, zašto je ona van funkcije i planira li se osposobiti?

U planu je bilo postavljanje česme kod pothodnika – molimo odgovor što je sa tom česmom, i, ako se od nje odustalo, zašto je to tako i planira li se umjesto nje česma na nekoj drugoj lokaciji u blizini?

Također, najavljeno je bilo i postavljanje česme kod fontane u Prpićevom parku, pa Vas pitamo i što je sa planom rekonstrukcije tog parka i postavljanja spomenute česme?

S poštovanjem,

Građanska platforma Pokreni Zabok

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8097 email]

Je li [Grad Zabok e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zabok? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:

http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije savjete Povjerenika za informiranje:

http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Sent request to Grad Zabok again, using a new contact address.

Maja Šimunić, Grad Zabok

1 privitaka

Poštovani, u prilogu je odgovor na Vaš upit.

Molim potvrdu primitka!

Lijep pozdrav!

-----Original Message-----
From: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]> On Behalf Of Pokreni Zabok
Sent: Friday, March 12, 2021 10:42 AM
To: Maja Šimunić <[e-mail adresa]>
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Stanje besplatnih punktova za pitku vodu u Zaboku

Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Poštovani,

Kod Vodospreme je postavljena česma koja je već godinama van funkcije. Ona nije van funkcije samo tijekom hladnih mjeseci zbog smrzavanja, nego cijele godine ne radi. Molimo odgovor, zašto je ona van funkcije i planira li se osposobiti?

U planu je bilo postavljanje česme kod pothodnika – molimo odgovor što je sa tom česmom, i, ako se od nje odustalo, zašto je to tako i planira li se umjesto nje česma na nekoj drugoj lokaciji u blizini?

Također, najavljeno je bilo i postavljanje česme kod fontane u Prpićevom parku, pa Vas pitamo i što je sa planom rekonstrukcije tog parka i postavljanja spomenute česme?

S poštovanjem,

Građanska platforma Pokreni Zabok

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8097 email]

Je li [Grad Zabok e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zabok? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:

http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije savjete Povjerenika za informiranje:

http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org