Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Zahtjev je uspješan.

Za: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Poštovani!

Zaprimili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama.
Odgovor na isti ćete primiti u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem,

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE
BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA
Bolnička 21,HR 10298, Gornja Bistra
Hrvatska

T. +385 (0) 1 6264 220
F. +385 (0) 1 3315 275
M. +385 (0) 99 3114 296

TOMISLAV SARIĆ
voditelj jedinice za kvalitetu

 Molimo vas da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko to stvarno nije potrebno! / Please don't print this e-mail unless you really need to!

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]> U ime pošiljatelja Jelena Prtoric
Poslano: 4. ožujka 2021. 18:22
Primatelj: Zahtjevi za PPI upućeni prema Bolnica Bistra <[Bolnica Bistra e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Za: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8109 email]

Je li [Bolnica Bistra e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:

http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije savjete Povjerenika za informiranje:

http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------=

Za: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite informacije tražene prethodnim zahtjevom, upućenim 5. ožujka 2021.

Podsjećam Vas da je po zakonu, odgovor trebao biti dostavljen do 25. ožujka 2021.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

1 privitaka

Poštovani!

 

Temeljem Vašeg zahtjeva za Pristup informaciji, zaprimljenog dana 04.
ožujka 2021. godine, dostavljam Vam podatke u nastavnom e-mailu

 

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i
medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od
strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege
liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca
2020. (po godinama i odjelima)?

 

Nismo zaprimili niti jednu žalbu/podnesak od strane djelatnika, a koji bi
ukazivao na seksualno uznemirivanje.

 

 

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci,
točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj
slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do
prosinca 2020.)?

 

Nije bilo slučajeva žalbi na seksualno uznemiravanje. Radi toga, nije bilo
prosljeđivanja višim instancama.

 

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za
rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili
napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za
period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

 

Niti jedan liječnik naše ustanove nije imao slučaj seksualnog
uznemiravanja.

 

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili
ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili
pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010.
do prosinca 2020.)?

 

Niti jedan djelatnik naše ustanove nije imao slučaj seksualnog
uznemiravanja, niti je protiv nekoga bila podnesena žalba/podnesak.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE

BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21,HR 10298, Gornja Bistra

Hrvatska

[3]bolnica_  

  T. +385 (0) 1 6264 220

TOMISLAV SARIĆ F. +385 (0) 1 3315 275

voditelj jedinice za kvalitetu M. +385 (0) 99 3114 296

 

E.  [1][Bolnica Bistra e-mail za zahtjeve]

W. [2]www.bolnica-bistra.hr

 

--------------------------------------------------------------------------

P Molimo vas da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko to stvarno nije potrebno! /
Please don't print this e-mail unless you really need to!

 

References

Visible links
1. mailto:[Bolnica Bistra e-mail za zahtjeve]
2. http://www.bolnica-bistra.hr/