Troškovnik vodiča za izradu studija izvodljivosti za sustave navodnjavanja koji se planiraju sufinancirati putem EU fondova

Zahtjev za pristup informacijama od David Tadis za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatske vode

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi:

Troškovnik za dokument 'Studija izvodljivosti za sustave navodnjavanja
koji se planiraju sufinancirati putem EU fondova' koji je ishod
'Ugovor o konzultantskim uslugama i reviziji postojećih studija
izvodljivosti te izradi metodologije i smjernica izrade studija
izvodljivosti za sustave navodnjavanja koji se planiraju
sufinancirati putem EU fondova' koji se vodi pod evidencijskim
brojem u registru ugovora javne nabave 'OP 2014/77' s datumom do
kojeg je sklopljen ugovor periodički s iznosom sklopljenog ugovora
455.000,00 kn s PDV-om.

S poštovanjem,

David Tadis

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

2 privitaka

PoštovanI,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku
Vam dostavljamo traženi Troškovnik za konzultantske usluge i reviziju
postojećih studija izvodljivosti te izradu metodologije i smjernica izrade
studija izvodljivosti za sustave navodnjavanja koji se planiraju
sufinancirati putem EU fondova za ruralni razvoj - EAFRD (troskovnik.pdf).

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.