Ugradnja razdjelnika topline

sanja knjaz je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Hrvatska elektroprivreda,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

U kojem roku je propisano ugraditi razdjelnike topline na
radijatore. Također, zanima me postoje li sankcije ako se
razdjelnici ne ugrade, bilo u slučaju da većina stanara to ne želi,
materijalne nemogućnosti ili nekog drugog razloga. Naime,
dosadašnja iskustva ljudi su pokazala da su im računi veći nakon
ugradnje, a smisao cijele priče je navodno pravedna naplata
topline. Ima li u svijetlu navedenoga ugradnja uopće smisla u
zgradama koje nemaju toplinsku izolaciju.

S poštovanjem,

sanja knjaz

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

obavezna ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske
energije (dalje u tekstu: razdjelnici) ili mjerila za mjerenje potrošnje
toplinske energije te uređaja za regulaciju odavanja topline (dalje u
tekstu: termostatski radijatorski ventili) uređena je Zakonom o tržištu
toplinske energije (NN 80/13, 14/14 i 102/14) (dalje u tekstu: Zakon),
koji je donio Hrvatski sabor. Ovim Zakonom se Hrvatska prilagođava odredbi
Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012.
o energetskoj učinkovitosti, koju moraju primijeniti sve države članice
Europske unije. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., kao energetski subjekt, i
vlasnici samostalnih uporabnih cjelina spojenih na toplinske sustave, kao
krajnji kupci toplinske energije, dužni su poštovati odredbe ovog Zakona,
kao i podzakonskih akata koji iz njega proizlaze.

 

Zakonom je u člancima 33. i 52. definirano da su vlasnici samostalnih
uporabnih cjelina u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu
tog Zakona dužni radi racionalnijeg korištenja energije ugraditi
razdjelnike ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije i
termostatske radijatorske ventile. Svi vlasnici samostalnih uporabnih
cjelina unutar zgrade/građevine koja ima više od 70 (sedamdeset)
samostalnih uporabnih cjelina (stambenih/poslovnih prostora) dužni su
ugraditi ove uređaje do 31. 12. 2015. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu,
a vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine koja ima
2 (dvije) ili više samostalnih uporabnih cjelina dužni su ugraditi
navedene uređaje do 31. 12. 2016. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

 

Za vlasnike samostalnih uporabnih cjelina, odnosno krajnje kupce koji su
fizičke osobe (vlasnici stambenih prostora), a ne poštuju ovu odredbu,
Zakon u članku 50. propisuje novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 do
50.000,00 kuna, a za pravne osobe (vlasnike poslovnih prostora) novčanu
kaznu u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna. Inspekcijski nadzor nad
provedbom Zakona provode nadležni inspektori Ministarstva gospodarstva.

 

Obzirom na tehničke mogućnosti i karakteristike zgrada/građevina spojenih
na toplinske sustave HEP-TOPLINARSTVA d.o.o., većina naših krajnjih kupaca
se odlučuje se za ugradnju razdjelnika, obzirom da bi ugradnja mjerila za
mjerenje potrošnje toplinske energije zahtijevala značajniju
rekonstrukciju unutarnjih instalacija, kao i veće financijske izdatke. Uz
ugradnju razdjelnika ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije
obavezna je i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, kojim krajnji
kupci mogu podešavati željenu temperaturu prostorija u kojima se nalaze
radijatori.

 

Prema trenutno važećem načinu raspodjele i obračuna troškova, krajnjim
kupcima čiji su stambeni/poslovni prostori jednake površine, raspodjeljuje
se jednaka količina toplinske energije utrošene za grijanje prostora, bez
obzira troše li toplinsku energiju racionalno i štede ili energiju
bespotrebno rasipaju učestalim otvaranjem prozora, zbog nekvalitetne
stolarije i toplinske izolacije i sl. Ugradnjom razdjelnika i
termostatskih radijatorskih ventila krajnji kupci imaju mogućnost utjecati
na vlastite troškove za toplinsku energiju. Krajnji kupci koji racionalno
troše toplinsku energiju, koji su uložili u kvalitetnu stolariju i
izolaciju te se nalaze na povoljnom položaju u zgradi (npr. sredina
zgrade, južna strana i sl.), svakako će dobiti manje račune od krajnjih
kupaca koji učestalo otvaraju prozore, imaju nekvalitetnu stolariju i
izolaciju te čiji se stambeni/poslovni prostor nalazi na nepovoljnom
položaju u zgradi (npr. zadnji kat, sjeverna strana, iznad negrijanih
garaža i sl.).

 

U odnosu na dosadašnji način raspodjele troškova toplinske energije prema
površini prostora, ugradnja razdjelnika  i  termostatskih radijatorskih
ventila svakako omogućava pravedniju raspodjelu troškova u skladu s
potrošnjom svakog pojedinog stambenog/poslovnog prostora, obzirom da
krajnji kupci koji su ugradili ove uređaje racionalnim ponašanjem svakako
mogu utjecati na iznose svojih računa za toplinsku energiju. Ugradnjom
ovih uređaja neki vlasnici stanova i poslovnih prostora će dobiti manje,
neki jednake, a neki veće račune za toplinsku energiju u odnosu na račune
prije ugradnje razdjelnika, međutim, ukupna potrošnja toplinske energije
očitana na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici zgrade/građevine u
pravilu se smanji. Dosadašnje analize pokazuju kako se ukupna količina
isporučene toplinske energije očitana na zajedničkom mjerilu u toplinskoj
podstanici u većini zgrada u kojima su razdjelnici ugrađeni u više od 80%
stambenih/poslovnih prostora spojenih na zajedničko mjerilo smanjila
približno od 15 do 35%, u odnosu na razdoblje prije ugradnje ovih uređaja.

 

Bitno je spomenuti da u skladu s Pravilnikom o načinu raspodjele i
obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15)
krajnji kupci bez obzira što su ugradili razdjelnike i dalje određeni dio
toplinske energije plaćaju prema površini, jer se na taj način pokrivaju
troškovi zajednički potrošnje energije u zgradi – na vertikalama, u
stubištima itd. Predstavnik suvlasnika određuje koliki postotak toplinske
energije će se raspodjeljivati prema razdjelnicima, taj postotak se naziva
UR, a koliki postotak će se raspodjeljivati prema površini, što se naziva
UPOV. Udio raspodjele prema razdjelnicima (UR) može biti maksimalno 90%, a
minimalno 50%. Svaki stambeni/poslovni prostor dio je zgrade/građevine,
stoga krajnji kupci imaju obavezu snositi i dio troškova zajedničke
potrošnje toplinske energije.

 

Na kraju naglašavamo da razdjelnici nisu uređaji čijom ugradnjom se
automatski postiže ušteda energije, već oni krajnje kupce motiviraju na
racionalno korištenje toplinske energije i postizanje energetskih i
financijskih ušteda, što je i glavni cilj zbog kojeg je propisana obvezna
ugradnja razdjelnika.

 

Lijep pozdrav,

 

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

HEP d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000, ZAGREB

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org