Upit vezan za izgradnju postrojenja za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom

Pisani zahtjev podnositelja Udruga Eko-Zadar za Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar

Poštovani,
u prosincu 2018. godine zaprimile smo „poziv u pomoć“ stanovnika
Zatona Obrovačkog koji se protive izgradnji postrojenja za
recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom.
Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš postrojenja za
recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje na k.č. 121/266 k.o.
Zaton Obrovački trajala je od 21. studenoga do 21. prosinca.

Ovim putem Vas molimo za sljedeće informacije:
1. Uvid u izvješće o provedenoj javnoj raspravi,
2. Informaciju o pravnim aktima koje je Zadarska županija donijela
vezano za projekt izgradnje postrojenja za recikliranje otpadnog
grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom.

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Spojite s ovim

Od: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar


Attachment Dopis Ministarstvo za tite okoli a i energetike.pdf
241K Download View as HTML


Poštovani,

ovim putem Vam ustupamo zahtjev za ostvarenje prava na pristup informacijama. Dopis dostavljamo u privitku.

S poštovanjem,

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar


Attachment Dopis Udruga Eko Zadar.pdf
223K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev zaprimljen 08. veljače 2019. godine.

S poštovanjem,

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

Poštovani,

u informaciji o odluci da se studija o utjecaju na okoliš
postrojenja za recikliranje otpadnog grita stavlja na javnu
raspravu je navedeno da je Ministarstvo zamolbom za pravnu pomoć
povjerilo koordinaciju javne rasprave Upravnom odjelu za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove. Link na informaciju
>
https://www.mzoip.hr/doc/20112018_-_info...

Informacija koju smo zatražile je Uvid u izvješće o provedenoj
javnoj raspravi, a ne informacije o provedbi postupka procjene
utjecaja na okoliš.

Još jednom Vas stoga molimo da nam ustupite tražene informacije te
nam omogućite uvid u Rješenje o provedenoj javnoj raspravi.

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Spojite s ovim

Udruga Eko-Zadar - komentar ()

Odgovorili su da ne posjeduju informaciju koju nismo ni tražili. Naime, zatražili smo uvid u Rješenje o provedenoj javnoj raspravi o studiji utjecaja na okoliš, a ne o postupku procjene utjecaja na okoliš.

Link to this

Od: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar


Attachment PPI Udruga Eko Zadar odgovor.pdf
240K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku dostavljamo dopis.

S poštovanjem.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama


Attachment Attached Image.txt
0K Download View as HTML

Attachment 3212 001.pdf
72K Download View as HTML


Poštovani,

 

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 15. veljače 2019.
godine, ovim putem u privitku dostavljamo Obavijest.

 

S poštovanjem,

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar može: