HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, zamolio bih vas da mi pošaljete sljedeće informacije, po mogućnosti na ovaj mail:

preslike svih ugovora o koncesijama za crpljenje termalnih i mineralnih voda, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore (ako postoje)

preslike svih ugovora o koncesijama za crpljenje mineralnih voda, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore (ako postoje)

preslike svih ugovora o koncesijama za crpljenje termalnih voda, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore (ako postoje)

preslike svih ugovora o koncesijama za opskrbe potrošača pitkom vodom, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore(ako postoje)

preslike svih ugovora o koncesijama za zahvaćanje voda radi korištenja u proizvodnom postupku, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore (ako postoje)

preslike svih ugovora o koncesijama za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore (ako postoje)

preslike svih ugovora o koncesijama za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore (ako postoje)

preslike svih ugovora o koncesijama za tehnološke potrebe, uz anekse ugovora ili novopotpisane ugovore (ako postoje)

Unaprijed zahvalan,
Hrvoje Šimičević
Selska cesta 7c
10000 Zagreb
OIB: 26090816391
Novinar

Pristup Informacijama,

Poštovani,

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen dana 15. veljače 2022. godine obavještavamo Vas da se sukladno članku 22. stavku 1. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama za 15 dana, obzirom da se traži veći broj različitih informacija.

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove

Pristup Informacijama,

Poštovani gosp. Šimičević,

 

temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu:
Zakon), a nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zatražili dostavu preslika
ugovora o koncesijama (popis traženih ugovora naveden je niže u mailu),
ovim putem u nastavku se očitujemo kako slijedi.

 

Sukladno Pravilniku o registru koncesija (Narodne novine, br. 1/18)
ističemo slijedeće: Registar koncesija središnji je izvor informacija o
svim koncesijama i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o
koncesijama danima na području Republike Hrvatske. Registar koncesija je
javan. Javni podaci iz Registra koncesija dostupni su svim pravnim i
fizičkim osobama preko interneta na stranici [1]www.mfin.hr, bez naknade.

 

Javnim podacima smatraju se sljedeći podaci iz Registra koncesija: naziv
davatelja koncesije, OIB davatelja koncesije, naziv koncesionara, OIB
koncesionara, datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o
koncesiji, rok na koji je koncesija dana, datum isteka koncesije, vrsta
koncesije, naziv koncesije, područje na kojem se koncesija obavlja i
visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

 

Nadalje, koncesije za gospodarsko korištenje voda za različite namjene
počele su se dodjeljivati od 1998. godine. U Registru koncesija se vode
1152 različita ID broja za sve koncesije koje se odnosne na gospodarsko
korištenje voda.

 

U Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220,
Zagreb, može se obaviti uvid u pojedinačno odabrani ugovor o koncesiji,
ukoliko postoji potreba za dodatnim objašnjenjem i obrazloženjem. Radi
dogovora oko termina uvida u pojedinačne ugovore, možete kontaktirati
gosp. Miru Macana, načelnika sektora, na e-mail: [2][e-mail adresa]
ili putem telefona na 01/6307-368.

 

S poštovanjem,

Petra Jezidžić

 

prikazati citirane dijelove