Ministarstvo financija, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javne financije, također poznato kao MFIN

65 zahtjeva
Poštovani,   Porezna uprava ne raspolaže dodatnim informacijama osim onima koje su javno dostupne na stranicama američke Porezne uprave (IRS).  ...
Prihodi proračuna od ribolovnih dozvola
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo financija, Zagreb od strane Miroslav Mađarić dana .

Uspješan.

Za: Informiranje Ovaj sam odgovor dobio neposredno: Poštovani, sukladno zahtjevu za pristup informacijama koji nam je ustupljen od strane Minist...
PIA-e/DPIA-e povezane s Common Reporting Standardom (CRS)
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Nicholas Lee dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, nastavno na Vaše zahtjeve za pristup informacijama koje ste dostavili Ministarstvu financija putem [1][MFIN e-mail za zahtjeve] od 2. vel...
PIA-e / DPIA-e povezane s FATCA-om
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Nicholas Lee dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, nastavno na Vaše zahtjeve za pristup informacijama koje ste dostavili Ministarstvu financija putem [1][MFIN e-mail za zahtjeve] od 2. vel...
Za: Jelena Marković Ispravak greške u prethodnoj obavijesti, umjesto "ukupni oporezovani dohodak veći od 100.000 €" treba naravno stajati "ukupni opo...
Poštovani, U prilogu dostavljamo odgovor Ministarstva financija. S poštovanjem,   Služba za informiranje Ministarstva financija --------------...
Poštovani,   sukladno zahtjevu koji ste uputili Ministarstvu financija od 13. lipnja 2023. godine, u privitku Vam dostavljamo tražene podatke. Rad...
Poštovani,   sukladno zahtjevu koji ste uputili Ministarstvu financija od 13. lipnja 2023. godine, dostavljamo podatke s kojima raspolažemo, pregl...
Posebni savjetnici ministra
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Gong dana .

Uspješan.

Poštovani, vezano za vaš zahtjev za pristup informacijama obavještavamo vas da u Ministarstvu financija nema angažiranih posebnih savjetnika u smisl...
Poštovani gosp. Šimičević, u prilogu dostavljamo dopis Ministarstva financija. S poštovanjem,   Služba za informiranje Ministarstva financija...
Poštovani,   sukladno zahtjevu koji ste uputili Ministarstvu financija od 24. svibnja 2023. godine, dostavljamo podatke s kojima raspolažemo, preg...
Poštovani,   sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama od 30. studenog 2022. koji ste dostavili Ministarstvu financija, dostavljamo pregled...
Poštovani,   u nastavku Vam dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama koji ste dostavili Ministarstvu financija dana 10. studenog 20...
Masa plaća_JL(R)S
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Marin Bašić dana .

Uspješan.

Poštovani gosp. Bašić, u prilogu dostavljamo odgovor Ministarstva financija na Vaš zahtjev. S poštovanjem,   Služba za informiranje Ministarstva...
Poštovani,   Dana 28. listopada 2020. u Poreznoj upravi je zaprimljen Vaš zahtjev za dostavom informacije: Statistika (iznos) fiskaliziranih račun...
Navedeni registar za 2019 nalazi se na sljedećem linku: https://data.codeforcroatia.org/datasets/drzavna-riznica/
Poštovani, U prilogu se nalti odgovor na zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem   Služba za informiranje Ministarstva financija *P/350...
Klasa UP/II-008-07/18-01/847 Urbroj 401-01/11-18-01 13. prosinca 2018. RJESENJE kojim se obustavlja postupak povodom zalbe od 14. ozujka 2018. I...
Upit o iznosu naplaćenog poreza na dohotke od kapitala
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema sandra bencic dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana gđo Benčić,   vezano uz Vaš zahtjev od 24. rujna 2018. za dostavom podataka o iznosu zadržane dobiti u odnosu na ukupnu dobit, iznosu is...
Financijsko izvješće neprofitnih organizacija
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema T. Vistid dana .

Djelomično uspješno.

KLASA: 032-01/18-01/24 URBROJ: 513-03-01-18-2 Zagreb, 4. lipnja 2018.                                                                           ...
KLASA: 032-01/18-01/39 URBROJ: 513-03-01-18-2 Zagreb, 14. rujna 2018. Udruga BIOM PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama - odgovor, daje se Mi...
KLASA: 032-01/18-01/14 URBROJ: 513-03-01-18-2 Zagreb, 15. ožujka 2018.   MARKO PETROVIÆ                    Našiæka 18               10000 Zagr...
KLASA: 032-01/17-01/65 URBROJ: 513-03-01-17-2 Zagreb, 20. studenoga 2017.                                                                        ...
MINISTARSTVO FINANCIJA KLASA: 032-01/17-01/54 URBROJ: 513-03-05-17-2 Zagreb, 29. rujna 2017. ĐANFRANKO DORČIĆ [ZPPI #4277 email] PREDMET...
    REPUBLIK{ HRIAISK MIMSTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZITNISTVA I OBRTA KLASA: 008-02/1 7-01163 Zagreb, 2. listopada 2017. Marko Sjekavica e-mail...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?