Ime i prezime člana vlade;Datum putovanja - polazak;Datum putovanja - povratak;Odredište;Broj osoba u pratnji;Korišten Vladin zrakoplov;Iznos putnih...
  Ime i prezime člana Vlade Datum putovanja - Datum putovanja Odredište polazak povratak Broj osoba u pratnji Korišten Vladin zrakoplov Iznos putn...
  Ime i prezime;Datum putovanja - polazak;Datum putovanja - povratak;Odredite;Broj osoba u pratnji;Koriten Vladin zrakoplov;Iznos putnih trokova po sl...
Oglašavanje i distribucija letaka u domovima zdravlja i bolnicama
Ministarstvo zdravstva, Zagreb je odgovorio podnositelju Sanda B dana .
Djelomično uspješno.
Zdravstvene ustanove u RH (otvaranje baze podataka)
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo zdravstva, Zagreb od strane Lana Podgoršek dana .
Uspješan.
Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE Poštovani, potvrđujem primitak odgovora. Obavještavam Vas da isti nije potrebno slati poštom s obzirom da me do kraja...
Upit o broju studenata na medicinskim fakultetima
Ministarstvo zdravstva, Zagreb je odgovorio podnositelju Marina Šimunić dana .
Djelomično uspješno.
 
Pravilnik za odobrenje liječenja u toplicama
Ministarstvo zdravstva, Zagreb je odgovorio podnositelju Jana Beljić dana .
Uspješan.
Poštovana, na web stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje možete pronaći važeći Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obvez...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje