Izvještaj radne skupine Ministarstva zdravstva

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
 - Cjeloviti tekst rezultata istrage koju je Ministarstvo zdravstva pokrenulo nakon 401 pritužbe pacijentica na postupke u zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske u akciji "Prekinimo šutnju", 2018 godine (na koji se refrira sljedeći članak primjerice: http://hr.n1info.com/Vijesti/a346424/Min...),

 - Popis zdravstvenih ustanova u kojima je obavljena analiza i metodologiju primjenjenu u obavljanju analize (intervjui, konzultacija bolničkih kartona  i slično),

- Broj i položaj/specijalnost liječnika i medicinskog osoblja u pojedinim zdravstvenim ustanovama nad kojima je provedena analiza,

- Broj i imena osoba koje su sudjelovale u radu Radne skupine.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) tj. da ih anonimizirate.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić
[poštanska adresa]

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

2 privitaka

 

 

----------------------------

 

Kabinet ministra

 

t:    + 385 1 4607 555

e:   [Ministarstvo zdravstva, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

[1]zdravstvo.gov.hr

----------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. http://zdravstvo.gov.hr/

Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Poštovani,

S obzirom na Vaše gore navedeni zahtjev na dopunu zahtjeva na pristup informacijama, dodajem u svoj zahtjev i poštansku adresu.

Također, ovdje još jednom ponavljam svoj prethodni zahtjev:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
- Cjeloviti tekst rezultata istrage koju je Ministarstvo zdravstva pokrenulo nakon 401 pritužbe pacijentica na postupke u zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske u akciji "Prekinimo šutnju", 2018 godine (na koji se refrira sljedeći članak primjerice: http://hr.n1info.com/Vijesti/a346424/Min...),

- Popis zdravstvenih ustanova u kojima je obavljena analiza i metodologiju primjenjenu u obavljanju analize (intervjui, konzultacija bolničkih kartona i slično),

- Broj i položaj/specijalnost liječnika i medicinskog osoblja u pojedinim zdravstvenim ustanovama nad kojima je provedena analiza,

- Broj i imena osoba koje su sudjelovale u radu Radne skupine.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u elektronskom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) tj. da ih anonimizirate.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić
[osobni podaci]
[osobni podaci]

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

2 privitaka

 

 

----------------------------

 

Kabinet ministra

 

t:    + 385 1 4607 555

e:   [Ministarstvo zdravstva, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

[1]zdravstvo.gov.hr

----------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. http://zdravstvo.gov.hr/

Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Poštovani,

Nastavno na Vaš odgovor, željela bih napomenuti da u izvještaju na koji se referirate nedostaju informacije koje sam zatražila u

- Popis zdravstvenih ustanova u kojima je obavljena analiza i metodologiju primjenjenu u obavljanju analize (intervjui, konzultacija bolničkih kartona i slično),

- Broj i položaj/specijalnost liječnika i medicinskog osoblja u pojedinim zdravstvenim ustanovama nad kojima je provedena analiza,

- Broj osoba koje su sudjelovale u radu Radne skupine.

U izvještaju Ministarstva zdravstva navedeno je da je:

"obavljanje nadzora u sedam kliničkih bolničkih ustanova na području čitave Hrvatske. " Zamolila bih da mi se dostave imena ustanova u kojima je obavljen nadzor.

"U inspekcijski nadzor  bili su uključeni  uži specijalisti ginekologije i opstetricije, a nadzorom  je  bila obuhvaćena zakonitost i stručnost rada." te "Nadzor je obuhvatio i  ustroj i kadrovsku strukturu klinika za ginekologiju i anesteziologiju  s posebnim naglaskom na cjelodnevnu dostupnost anesteziološke službe."

Zamolila bih da mi se dostavi broj osoba nad kojima je izvršen nadzor i njihova specijalnost.

"U dijelu nadzora nad stručnim radom primarno je nadzirana dostupnost različitih oblika obezboljivanja pri porođaju te invazivnim postupcima u ginekologiji i porodništvu."

Zamolila bih da mi se dostavi pojašnjenje o metodologiji primjenjenoj u obavljanju analize.

Popis zdravstvenih ustanova, metodologija primjenjena u obavljanju analize te broj i specijalnost medicinskog osoblja, kao i broj osoba koje je brojila Radna skupina nisu pokriveni Zakonom o zaštiti osobnih podataka (https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-ur...), te bih molila da mi se sljedeće informacije dostave.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) tj. da ih anonimizirate.

S poštovanjem,
Jelena Prtorić
[osobni podaci]
51 000 Rijeka
Hrvatska

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo zdravstva, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Izvještaj radne skupine Ministarstva zdravstva'.

Prvi zahtjev Ministarstvu zdravstva poslala sam još 80. kolovoza. Odgovor sam primila 11. rujna, međutim u samom odgovoru nedostaje su informarije koje sam zatražila. Ministarstvo se pozvala u svom odgovoru na Zakon o zaštiti osobnih podataka, međutim smatram da informacije koje sam zatražila u prvom zahtjevu nisu pokrivene Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Popis zdravstvenih ustanova, metodologija primjenjena u obavljanju analize te broj i specijalnost medicinskog osoblja, kao i broj osoba koje je brojila), a i napomenula sam da sva osobna imena mogu biti anonimizirana.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/izvje...

Molila bih da mi se tražene informacije dostave u što kraćem roku, a kako je predviđeno Zakonom o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

1 privitaka

-----------------------------
[Ministarstvo Zdravstva]
-----------------------------

prikazati citirane dijelove